Luật Tố cáo 2018

Lọc bài viết theo:

Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự  16/04/2019

Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo đã được Chính phủ ban hành ngày 10/4/2019 vừa qua.

Làm gì để khiếu nại, tố cáo được giải quyết nhanh? 09/01/2019

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, song việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay vẫn diễn ra kéo dài. Vậy phải làm gì để khiếu nại, tố cáo được giải quyết nhanh?

Tố cáo nặc danh sẽ được tiếp nhận, xử lý từ 2019 05/12/2018

Luật Tố cáo mới nhất đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Trong đó, đáng chú ý là quy định tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo nặc danh có nội dung tố cáo.

Luật Tố cáo 2018: 3 biện pháp bảo vệ người tố cáo  18/07/2018

Bảo vệ người tố cáo là một trong những nội dung được quy định tương đối rõ ràng trong Luật Tố cáo 2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Nhiều điểm mới của Luật Tố cáo 2018 cần biết  10/07/2018

Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2019, Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm mới, đáng chú ý.

Luật Tố cáo 2018: Cho phép rút tố cáo  10/07/2018

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011.