Luật Tiếp công dân 2013

Lọc bài viết theo:

Infographic: Các trường hợp được từ chối tiếp công dân 23/10/2019

Cán bộ, công chức phải có trách nhiệm tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở làm việc của mình. Vậy, có khi nào cơ quan Nhà nước được từ chối tiếp công dân không?

Hà Nội: Vẫn có công chức tiếp công dân vào thứ 7, chủ nhật 07/10/2019

Để kịp thời xử lý và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 30/9/2019 vừa qua, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 219.

Các trường hợp từ chối tiếp công dân 04/01/2019

Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại các trụ sở tiếp công dân là trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… Song có những trường hợp người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân.

Luật Tiếp công dân - Những điểm cần lưu ý năm 2019 26/12/2018

Công tác tiếp công dân có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Luật Tiếp công dân 2013 ra đời đã góp phần đảm bảo việc các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được ý kiến của nhân dân liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời. Dưới đây, LuatVietnam đã tổng hợp 08 điểm cần lưu ý của Luật này năm 2019.