Tiền lãi vay có phải chịu thuế TNCN không?

Câu hỏi:

Xin hỏi LuatVietnam: Công ty tôi là công ty cổ phần. Nếu giám đốc cho công ty vay một khoản tiền thì lãi tiền vay đó giám đốc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Khoản lãi tiền vay mà giám đốc nhận được có được tính giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007;

- Luật Doanh nghiệp 2020;

- Thông tư 111/2013/TT-BTC;

- Thông tư 92/2015/TT-BTC;

 

II. Ý kiến tư vấn của luật sư         

- Quy định về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan như sau: “1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.”

Như vậy, trong trường hợp giao dịch giữa Công ty và Giám đốc công ty có giá trị giao dịch, trình tự giao dịch theo quy định của pháp luật thì giao dịch đó hoàn toàn phát sinh hiệu lực.

Tien-lai-vay-phai-chiu-thue-TNCN

- Về việc khoản tiền lãi phát sinh từ giao dịch cho vay có phải chịu thuế TNCN hay không?

Căn cứ theo điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN, như sau:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn:

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.”

Theo đó, khoản tiền lãi Giám đốc công ty nhận được phát sinh từ giao dịch cho Công ty vay tiền phải chịu thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

- Về khoản lãi tiền vay mà giám đốc công ty nhận được có được tính giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân?

Các khoản giảm trừ thuế TNCN là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế, các khoản giảm trừ thuế TNCN bao gồm:

- Giảm trừ gia cảnh:

Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh như sau: “a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.”

Với việc khoản lãi từ việc giao dịch cho vay tiền được pháp luật quy định là thu nhập từ đầu tư vốn (điểm a Khoản 3 Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007) thì khoản tiền lãi đó sẽ không được giảm trừ thuế TNCN theo diện giảm trừ gia cảnh.

- Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo:

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định về các khoản giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo như sau:

“1. Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo vào thu nhập chịu thuế, bao gồm:

a) Khoản đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương lựa;

b) Khoản đóng góp vào các Quỹ từ thiện, Quỹ nhân đạo, Quỹ khuyến học.

2. Tổ chức, cơ sở và các quỹ quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích kinh doanh.

3. Khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo phát sinh vào năm nào thì được tính giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó, không được chuyển trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo.”

Khoản tiền lãi từ giao dịch vay tiền không phù hợp với các trường hợp được quy định trên, vì vậy cũng sẽ không được giảm trừ thuế TNCN theo diện giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

Do đó, khoản tiền lãi mà giám đốc công ty nhận được từ giao dịch cho vay tiền đối với Công ty khi tính thuế TNCN sẽ không được giảm trừ.

Xem thêmCông ty chi tạm ứng có phải tính thuế TNCN không?

Trên đây là nội dung tư vấn cho câu hỏi tiền lãi vay có phải chịu thuế TNCN không dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

 
Đoàn Trung Hiếu

Được tư vấn bởi: Luật sư Đoàn Trung Hiếu

Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển Cộng Đồng

https://tuvanphaply.com.vn- 093.675.0123

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]
Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

loading
Vui lòng đợi