Phụ cấp cấp ủy đảng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi:

Xin hỏi LuatVietnam: Cho mình hỏi khoản phụ cấp cấp ủy đảng (khoản phụ cấp cho những người trong BCH đảng bộ của doanh nghiệp) thì có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Khoản phụ cấp này do doanh nghiệp chi trả thì có được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp không?

Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn Luật thuế TNCN Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế TNCN

- Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế

- Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương

- Quy định 169-QĐ/TW năm 2008

2. Tư vấn của luật sư

Tại Khoản 2 Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn Luật thuế TNCN Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định”.

Đối với phụ cấp ngành nghề đặc thù, tại Điểm d, Khoản 10.1 Mục 10, Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công kèm theo Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế quy định: Về phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội chỉ áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Đảng (theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương) mà không áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp,…

Căn cứ quy định nêu trên, khoản phụ cấp công tác Đảng trong doanh nghiệp không thuộc khoản thu nhập được giảm trừ khi tính thuế TNCN.

tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

Theo quy định khoản 2 Điều 3, Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 thì:

“- Đối với khu vực doanh nghiệp:

+ Trong các doanh nghiệp nhà nước, kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp uỷ viên được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

+ Trong các doanh nghiệp khác, kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp ủy viên được tính vào chi phí hoạt động của các tổ chức đảng tại Quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX).”

               Như vậy trong doanh nghiệp nhà nước thì kinh phí chi trả phụ cấp ủy Đảng được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp, còn trong các doanh nghiệp khác thì không được tính vào chi phí hợp lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà được tính vào chi phí hoạt động của tổ chức đảng hoạt động trong doanh nghiệp đó.
 

Xem thêm: [Năm 2023] Phụ cấp chức vụ Bí thư Đảng ủy xã là bao nhiêu?

Trên đây là nội dung tư vấn về "​Phụ cấp cấp ủy đảng có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?" dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

 

Đoàn Trung Hiếu

Được tư vấn bởi: Luật sư Đoàn Trung Hiếu

Văn phòng luật sư Hỗ trợ phát triển Cộng Đồng

https://tuvanphaply.com.vn- 093.675.0123

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]
Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

loading
Vui lòng đợi