Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là ai?

Câu hỏi:

Xin hỏi LuatVietnam: Công ty tôi là doanh nghiệp tư nhân. Tôi là chủ doanh nghiệp, có thuê một số nhân viên. Vây tôi có thể uỷ quyền cho họ làm người đại diện trước pháp luật được không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3, điều 183, Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Theo khoản 1 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không thể trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Tại khoản 4 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“4. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp."

Như vậy căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trong mọi trường hợp, chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho dù chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân phải cư trú ở Việt Nam và trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Do đó: Trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp, có thuê một số nhân viên. thì bạn vẫn được xác định là người đại diện theo pháp luật đối với doanh nghiệp của mình và chỉ có thể ủy quyền cho họ làm đại diện trước pháp luật trong trường hợp bạn xuất cảnh khỏi Việt Nam trong thời hạn nhất định như quy định đã nêu ở trên.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@luatvietnam.vn

Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

Loading...
Vui lòng đợi