Thủ tục thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học

Câu hỏi:

Xin hỏi LuatVietnam: Doanh nghiệp của tôi là công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên, ngành nghề chính là lập trình máy vi tính. Công ty của tôi muốn mở một trung tâm tư vấn, nghiên cứu về công nghệ thông tin và có tư cách pháp nhân có được không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Trung tâm tư vấn, nghiên cứu về công nghệ thông tin được hiểu là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học và công nghệ 2013 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và công nghệ.

Điều kiện thành lập

Muốn thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học thì bạn cần phải xem xét về điều kiện thành lập xem có thỏa mãn hay không, cụ thể tại Điều 4 Nghị định 08/2014/NĐ-CP quy định Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi đủ điều kiện sau đây:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động;

- Nhân lực khoa học và công nghệ;

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật;

Cụ thể:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động

a) Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.

Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.

b) Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

c) Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

d) Người đại diện.

đ) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động.

e) Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ.

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh vực hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Khoa học và công nghệ.

g) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ.

h) Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.

i) Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có).

k) Cam kết tuân thủ pháp luật.

2. Nhân lực khoa học và công nghệ

a) Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.

Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.

b) Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp.

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

3. Cơ sở vật chất - kỹ thuật

Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.

 

Thành phần hồ sơ

Sau khi xem xét đủ các điều kiện để thành lập tổ chức khoa học và công nghệ như trên, doanh nghiệp bạn có thể tiến hành lập hồ sơ, bao gồm:

- Điều lệ trung tâm: nội dung chủ yếu bạn cần làm là giới thiệu tên trung tâm, trụ sở chính, người đại diện, lĩnh vực nghiên cứu, vốn điều lệ.

- Đề án, mục tiêu, phương hướng hoạt động: đây là vấn đề xương sống của một trung tâm trước khi thành lập. Đề án này người đứng đầu và các thành viên sẽ phải thuyết trình đề án với hội đồng thẩm định tại Sở khoa học và công nghệ nếu ra mục đích thành lập trung tâm, phương hướng hoạt động, phát triển nhân sự,…. vì vậy, việc làm đề án cần sự tâm huyết của người đứng đầu và thành iên của trung tâm.

- Bảng danh sách nhân lực: phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 02 người có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 03 người làm việc chính thức tại trung tâm. Hồ sơ kèm theo : sơ yếu lý lịch và giấy khám sức khỏe.

- Đơn đề nghị người đứng đầu trung tâm.

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của trung tâm.

- Danh sách thành viên sáng lập: thể hiện vốn góp, bằng chuyên môn, thời gian làm việc.

- Xác nhận ngân hàng về tài sản đảm bảo góp vốn của các thành viên sáng lập.

- Đơn đề nghị làm việc chính thức, đơn xin làm việc kiêm nhiệm. Lưu ý rằng đối với người làm chuyên môn cần phải làm việc chính thức tại trung tâm.

- Cơ sở vật chất: kê khai các thiết bị, máy móc liên quan đến chuyên ngành nghiên cứu của trung tâm. Lưu ý rằng vốn điều lệ của trung tâm phải đủ tài chính để thu chi trong 01 năm đầu tiên.

- Lưu ý hồ sơ người đứng đầu: ngoài bằng cấp đạo học, người đứng đầu cần có bản 1 lý lịch khoa học tự kê khai.

- Hợp đồng thuê nơi đặt trụ sở chính.

 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

- Đối với trung tâm nghiên cứu, Sở khoa học và công nghệ nơi tổ chức khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho tổ chức khoa học và công nghệ.

- Trong quá trình cấp, Sở khoa học và công nghệ lập hội đồng thẩm định để thẩm định về chất lượng

- Thứ tư, về thời gian thực hiện: thời gian thẩm định và ra kết quả là 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Nguyễn Văn Tuấn

Được tư vấn bởi: Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Công ty Luật TNHH TGS

https://tgslaw.vn- 1900.8698

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]
Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

loading
Vui lòng đợi