Doanh nghiệp phải làm những báo cáo lao động nào dịp cuối năm?

Câu hỏi:

Xin hỏi LuatVietnam: Cho tôi hỏi, doanh nghiệp phải làm những báo cáo gì về lĩnh vực lao động dịp cuối năm. Nộp vào thời gian nào và tại cơ quan nào? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì những Báo cáo lao động mà doanh nghiệp phải nộp vào dịp cuối năm là báo cáo sử dụng lao động hàng năm, báo cáo về công tác an toàn vệ sinh, lao động, báo cáo y tế lao động, báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động, báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp, cụ thể như sau:

1. Báo cáo sử dụng lao động định kỳ hằng năm

Yêu cầu: Theo khoản 2 Điều 12 Bộ Luật Lao động 2019 và Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì người sử dụng lao động phải nộp báo cáo sử dụng lao động định kỳ hàng năm.

Thời gian nộp: Hằng năm trước ngày 05 tháng 12, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

Nơi nhận báo cáo: Doanh nghiệp có thể nộp online cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Nộp bản giấy trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở  (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

 

2. Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Yêu cầu: Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử)

Thời gian nộp: Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau (Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH).

 

Nơi nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế  (Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH).

 

3. Báo cáo y tế lao động

Yêu cầu: Theo điểm a khoản 1 Điều 10 thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động thì cơ sở lao động phải thực hiện việc báo cáo y tế lao động cho cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian nộp: Căn cứ khoản 3 Điều 10 thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động thì cơ sở lao động thực hiện việc báo cáo y tế lao động trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Nơi nhận báo cáo: Căn cứ tại Theo Khoản 2 Điều 10 thông tư số 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động thì nơi nhận báo cáo là:

- Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm y tế) nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động;

- Đơn vị quản lý y tế bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của bộ, ngành.

 

4. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Yêu cầu: Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP  quy định người sử dụng lao động gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

Thời gian nộp: trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định này.

Nơi nộp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động (Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP).

 

5. Báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp

Yêu cầu: Căn cứ Điều 37 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và khoản 8 Điều 22 Thông tư số 28/2016/TT-BYT quy định hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo định kỳ, đột xuất, thống kê về phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

 

Thời gian nộp: Người sử dụng lao động phải báo cáo về phòng chống bệnh nghề nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo cả năm (Căn cứ khoản 4 Điều 23 Thông tư số 28/2016/TT-BYT Thông Tư Hướng Dẫn Quản Lý Bệnh Nghề Nghiệp).

Nơi nhận báo cáo: Cơ quan quản lý nhà nước về y tế cấp tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (khoản 2, điều 37 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015).

Trên đây là nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Đinh Thị Hoàng Nhung

Được tư vấn bởi: Luật sư Đinh Thị Hoàng Nhung

Công ty Luật TNHH Hnlaw & Partners

http://www.hnlaw.vn/

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@luatvietnam.vn
Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

loading
Vui lòng đợi