Danh mục

Điều kiện để được giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Câu hỏi:

Xin hỏi LuatVietnam: Ngày 1/1/2021, tôi và công ty B có ký hợp đồng thuê khu nhà A để thực hiện việc kinh doanh buôn bán. Trong hợp đồng có thỏa thuận, nếu hai bên xảy ra tranh chấp thì sẽ thực hiện giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại. Vậy nếu tôi không muốn giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại mà khởi kiện lên tòa án thì tòa án có thụ lý không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 6, Luật Trọng tài thương mại 2010, Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

Quy định của pháp luật hiện hành đối với các trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu và thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được như sau:

1. Trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu

Căn cứ Điều 18 Luật Trọng tài thương mại 2010 và Điều 3 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại 2010, thoả thuận trọng tài bị vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực Trọng tài không có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 2 của Luật Trọng tài thương mại 2010 về thẩm quyền của trọng tài thương mại;

- Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền tức là người xác lập thỏa thuận trọng tài không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc không phải là người được ủy quyền hợp pháp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp nhưng việc xác lập thỏa thuận trọng tài vượt quá phạm vi được ủy quyền.

Về nguyên tắc thỏa thuận trọng tài do người không có thẩm quyền xác lập thì thỏa thuận trọng tài đó mặc nhiên vô hiệu, tuy nhiên trong trường hợp thỏa thuận trọng tài dù được người không có thẩm quyền xác lập nhưng trong quá trình xác lập, thực hiện thỏa thuận trọng tài hoặc trong tố tụng trọng tài mà người có thẩm quyền xác lập thỏa thuận trọng tài đã chấp nhận hoặc đã biết mà không phản đối sự xác lập không có thẩm quyền đó thì thỏa thuận trọng tài sẽ không vô hiệu.

- Trong trường hợp người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự bao gồm các trường hợp như: người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì thỏa thuận trọng tài vô hiệu.

- Hình thức của thoả thuận trọng tài không đúng với quy định tại Điều 16 của Luật Trọng tài thương mại ;

- Một trong các bên trong khi xác lập thỏa thuận trọng tài bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép và phải có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu. Các trường hợp bị lừa dối đe dọa cưỡng ép theo quy định của Bộ Luật dân sự;

- Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.

2. Trường hợp thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được

Căn cứ Điều 4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại 2010, thoả thuận trọng tài bị coi là không thể thực hiện được trong các trường hợp:

 - Trung tâm trọng tài nơi các bên thoả thuận giải quyết tranh chấp đã chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức kế thừa và các bên không có thoả thuận thay thế trung tâm trọng tài khác;

- Trọng tài viên trọng tài vụ việc mà các bên thoả thuận lựa chọn từ chối tham gia giải quyết hoặc Trung tâm trọng tài từ chối việc chỉ định Trọng tài viên và các bên không có thoả thuận thay thế;

- Trọng tài viên trọng tài vụ việc mà các bên đã có thoả thuận lựa chọn giải quyết tranh chấp không thể tham gia giải quyết tranh chấp thương mại vì sự kiện bất khả kháng hoặc các trở ngại khách quan khác ; hoặc Toà án không thể tìm được Trọng tài viên đáp ứng yêu cầu của các bên và các bên không có thoả thuận thay thế;

- Điều lệ trung tâm trọng tài các bên chọn không cho phép về việc lựa chọn Quy tắc tố tụng trọng tài thay thế nhưng nhưng các bên lại thỏa thuận áp dụng Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài khác;

- Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có điều khoản về thỏa thuận trọng tài nhưng khi phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng không đồng ý lựa chọn Trọng tài giải quyết tranh chấp.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đối với các tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, mặc dù điều khoản trọng tài đã được thỏa thuận, người tiêu dùng vẫn được sử dụng Tòa án để giải quyết tranh chấp. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chỉ được quyền khởi kiện tại Trọng tài nếu được người tiêu dùng chấp thuận.

Vì vậy, bạn chỉ có thể kiện công ty B ra tòa án nếu chứng minh được thỏa thuận trọng tài thuộc một trong các trường hợp vô hiệu hoặc không thể thực hiện được được nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn dựa trên những thông tin mà luật sư đã nhận được. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@luatvietnam.vn

Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

Vui lòng đợi