Điều kiện để công chức chuyển ngạch qua văn thư

Câu hỏi:

Xin hỏi LuatVietnam: Tôi đang làm việc theo chế độ hợp đồng 68 tại một bệnh viện đã được 10 năm. Tôi đang muốn đề nghị được chuyển sang ngạch văn thư. Vậy cho tôi hỏi, điều kiện là gì? Chế độ, quyền lợi của tôi khi chuyển sang ngạch văn thư sẽ thay đổi như thế nào ạ?

Trả lời:

Chào bạn,

Theo bạn trình bày thì bạn làm việc theo “hợp đồng 68” tại một bệnh viện đã hơn 10 năm. Đây là loại hợp đồng đối với một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, được quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP; Văn bản hợp nhất số 04/NĐHN-BNV, ngày 21/5/2019).

Khi bạn đã ký kết “hợp đồng 68” với bệnh viện thì bạn phải có trách nhiệm thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký.

Trường hợp bạn muốn chuyển sang ngạch văn thư, thì trước hết bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn và tiêu chuẩn chung về phẩm chất đối với công chức chuyên ngành văn thư theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014, của Bộ Nội vụ, về việc Quy định chức danh, mã số số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 14/2014/TT-BNV, có 03 chức danh văn thư, gồm: Văn thư chính (Mã số ngạch: 02.006); Văn thư (Mã số ngạch: 02.007); Văn thư trung cấp (Mã số ngạch: 02.008).

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 14/2014/TT-BNV, tiêu chuẩn chung về phẩm chất của chức danh văn thư như sau:

“Điều 4. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan.

3. Tận tụy, trách nhiệm, trung thực, cẩn thận và gương mẫu trong thực thi công vụ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, thủ tục hành chính và tuyệt đối chấp hành nguyên tắc bảo mật trong thực thi công vụ.

4. Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; lịch sự, văn hóa, chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.

5. Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.”

Ngoài ra, việc tuyển dụng công chức văn thư còn phải tuân thủ các quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008.

Điều 35, Luật Cán bộ, công chức, quy định: “Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.”.

Về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, Điều 36, Luật Cán bộ, công chức, quy định:

“Điều 36. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.”

Về chế độ lương đối với ngạch công chức chuyên ngành văn thư, bạn có thể tham khảo Thông tư số 10/2019/TT-BNV, ngày 02 tháng 08 năm 2019, của Bộ Nội vụ, về việc Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Trân trọng.  

​Nếu còn băn khoăn, bạn đọc có thể liên hệ: 19006192 để được hỗ trợ. 

Đoàn Khắc Độ

Được tư vấn bởi: Luật sư Đoàn Khắc Độ

Công ty Luật TNHH Đại Đức

https://luatdaiduc.vn

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]
Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

loading
Vui lòng đợi