Điều kiện để được cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Câu hỏi:

Chào Luật sư! Em có một số vấn đề cần được giải đáp. Bố em đi lính ở Trường Sa, quân đoàn 141 Khánh Hoà từ tháng 9 năm 1993 và xuất ngũ tháng 2 năm 1996 (trong đó có một năm huấn luyện rồi đến năm 1994 mới ra Trường Sa). Đến năm 2003, bố em có đi làm công nhân mỏ và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Cho đến nay, khi chốt sổ BHXH thì bố em không được cộng nối thời gian công tác tại đảo. Bố em có hỏi thì bên lãnh đạo yêu cầu bố em ra Trường Sa để xin giấy đóng BHXH năm bố em nhập ngũ bên chỉ huy. Nhưng ra Trường Sa thực sự rất khó khăn và xa xôi. Cho em hỏi trường hợp này bố em có được cộng nối thời gian công tác không ạ? Và nếu được thì bố em cần đến đâu, làm những giấy tờ gì tại nơi ở để được hưởng ạ? Em cảm ơn Luật sư ạ.

Trả lời:

Chào bạn, về vấn đề bạn đang quan tâm, Luật sư đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Khoản 5, Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Như bạn trình bày, bố bạn đi lính ở Trường Sa do đó bố bạn nếu được xem xét cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thì sẽ được xem xét với vai trò là một người quân nhân.

1. Điều kiện để quân nhân được cộng nối bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã đưa ra quy định về tính thời gian công tác của quân nhân để hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đã được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội:

- Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31 tháng 12 năm 1960 trở về trước;

- Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân là người dân tộc ít người thuộc Quân khu 7, Quân khu 9, tham gia kháng chiến chống Mỹ, về địa phương trước ngày 10 tháng 01 năm 1982;

- Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

- Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

- Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo quy định trên, điều kiện để được cộng nối thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Thứ nhất, quân nhân xuất ngũ trước ngày 15 tháng 12 năm 1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Thứ hai, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà chưa được hưởng các chế độ trợ cấp theo quy định trên thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bố bạn, bố bạn nhập ngũ tháng 9 năm 1993, xuất ngũ tháng 2 năm 1996. Đến năm 2003 bố bạn đi làm công nhân mỏ và bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội. Vì thế bố bạn KHÔNG đủ điều kiện để được cộng nối thời gian theo như các quy định bên trên.

Do đó, khi bố bạn làm thủ tục để cộng dồn thời gian trong quân đội vào thời gian đóng bảo hiểm bố bạn không được cộng nối thời gian công tác tại đảo là đúng với quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ để làm thủ tục cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho quân nhân

Trong trường hợp quân nhân đủ điều kiện cộng nối thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì họ phải chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục cộng nối này. Hồ sơ ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho quân nhân đủ điều kiện được cộng nối nhưng không phải đóng BKXH được quy định tại khoản 3 điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Theo đó, trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho đối tượng là quân nhân hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 –TS Quyết định 595/QĐ-BHXH);

- Quyết định: phục viên hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc;

- Giấy xác nhận chưa hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 2/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/10 của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ xã (nếu có);

- Giấy xác nhận chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên, BHXH một lần đối với trường hợp quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc từ ngày 15/12/1993 đến ngày 31/12/1994.

Trên đây là tư vấn của luật sư về vấn đề bạn đang quan tâm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc bạn vui lòng phản hồi lại để được luật sư giải đáp.

Trân trọng ./.

Khúc Thị Quyên

Được tư vấn bởi: Luật sư Khúc Thị Quyên

Công ty Luật Tiền Phong

http://luattienphong.vn/

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected]
Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

loading
Vui lòng đợi