Mức hưởng lương hưu của lao động nam nghỉ hưu năm 2020

Câu hỏi:

Tôi tên Phạm V.C sinh ngày 01/01/1961 có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội (từ ngày 1/1/1985) đi giám định sức khỏe suy giảm 75%. Nay xin nghỉ hưu trước tuổi (dự kiến ngày nghỉ hưu là 1/2/2020) trước 01 năm. Vậy xin hỏi tỉ lệ % lương hưu của tôi được tính nhu thế nào?

Cách 1: (18 năm = 45%) + (17 năm x 2%) = 45% + 34% = 79% Được hưởng tối đa là 75% Sau đó – (1 năm nghỉ sớm 2%) = 75% -2% =73% => Được hưởng 73%.

Cách 2: (18 năm = 45%) + (17 năm x 2%) – (1 năm nghỉ sớm 2%) = 45% + 34% -2% = 77% => Được hưởng tối đa là 75%. Xin cám ơn.

Trả lời:

Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu hằng tháng như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo đó, lao động nam nghỉ hưu từ năm 2020 sẽ tính tỷ lệ hưởng lương hưu như sau:

- 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 18 năm, cứ thêm mỗi năm là 2%, tối đa 75%;

- Sau đó trừ đi mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi 2%, trường hợp tuổi nghỉ hưu có số tháng lẻ đến đủ 06 tháng thì giảm 1%.

Như vậy, theo quy định trên lương của bạn sẽ tính theo cách 1: (18 năm = 45%) + (17 năm x 2%) = 45% + 34% = 79%, được hưởng tối đa là 75%. Sau đó trừ đi 01 năm nghỉ sớm 2% = 75% - 2% =73%.

Tỷ lệ hưởng lương hưu của bạn là 73% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: tuvan@luatvietnam.vn

Quý khách có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, hãy đặt câu hỏi cho các luật sư để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

Vui lòng đợi