Luật Quy hoạch

Lọc bài viết theo:

Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch 27/08/2019

Ngày 16/8/2019 vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Phải đăng quy hoạch trên trang chủ báo điện tử ít nhất 30 ngày 13/05/2019

Đây là một nội dung được nêu trong Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 2017.

Dự thảo quy hoạch phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư 09/05/2019

Đây là nội dung quan trọng được nêu trong Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch 2017.

Đã có Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Quy hoạch 08/05/2019

Ngày 07/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Luật Quy hoạch: Toàn bộ những điểm mới nhất 29/12/2018

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật Quy hoạch quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Dưới đây là những điểm mới và quan trọng nhất của Luật Quy hoạch 2017.