Luật Quản lý thuế

Lọc bài viết theo:

Từ 01/7/2020, thêm nhiều quyền lợi cho người nộp thuế 29/06/2020

Luật Quản lý thuế được Quốc hội ban hành ngày 13/6/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/7/2020 bổ sung thêm nhiều điểm mới so với Luật Quản lý thuế hiện hành.

Thêm trường hợp được xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 09/08/2019

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019.

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022 09/07/2019

Luật Quản lý thuế 2019 vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật. Vậy, Luật có lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2022?

Không bị phạt nếu thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế 02/07/2019

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019.

Luật Quản lý thuế 2019: 5 nội dung đáng chú ý nhất 01/07/2019

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, mở rộng quyền người nộp thuế... Dưới đây là 05 điểm mới của Luật Quản lý thuế 2019

Luật Quản lý thuế và 7 nội dung đáng chú ý nhất  18/12/2018

Thuế là nguồn thu quan trọng của ngân sách Nhà nước. Để quản lý chặt chẽ các loại thuế, Luật Quản lý thuế 2006 đã được ban hành và sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2016. Dưới đây là các nội dung đáng chú ý nhất của Luật Quản lý thuế.

Thuế nhà thầu: Doanh nghiệp và người nước ngoài nào phải nộp? 22/06/2018

Theo Thông tư 103/2014/TT-BTC, tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu