Luật Kiến trúc 2019

Lọc bài viết theo:

Luật Kiến trúc 2019: 7 điểm đáng chú ý nhất 05/07/2019

Ngày 13/6/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật Kiến trúc 2019. Đây là một trong những luật mới được đánh giá là thiết thực và bắt kịp với thế giới.