Luật Khám chữa bệnh

Lọc bài viết theo:

Cấp Giấy phép hành nghề tạm thời cho sinh viên ngành y  23/04/2019

Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Luật Khám, chữa bệnh: 8 thông tin quan trọng với người bệnh  19/11/2018

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã được ban hành cách đây gần 10 năm, nhưng đến nay, đây vẫn là luật gốc điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bệnh nhân cũng như người hành nghề khám, chữa bệnh.