Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án

Lọc bài viết theo:

Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành như thế nào? 12/11/2022

Trong tố tụng dân sự, hoà giải là một trong những chế định quan trọng. Vậy thủ tục công nhận kết quả hoà giải thành thế nào?

Dự kiến từ 2021, phí hòa giải tại Tòa án là 2 triệu đồng/vụ 11/11/2020

Bộ Tài chính vừa đề xuất mức phí này tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: 6 nội dung đáng chú ý nhất 17/06/2020

Với 436/455 đại biểu tán thành, chiều ngày 16/6/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đáng chú ý như sau:

Cấm ghi âm, ghi hình trong quá trình hòa giải, đối thoại 16/06/2020

Với kết quả chiếm 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án chính thức được thông qua vào chiều ngày 16/6/2020.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án chính thức được thông qua 16/06/2020

Chiều ngày 16/6/2020, Quốc hội chính thức thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án với kết quả biểu quyết là 436/455 đại biểu tán thành (chiếm 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội).