Luật Hòa giải

Lọc bài viết theo:

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: 6 nội dung đáng chú ý nhất 17/06/2020

Với 436/455 đại biểu tán thành, chiều ngày 16/6/2020, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đáng chú ý như sau: