Luật Giáo dục đại học

Lọc bài viết theo:

Bằng tại chức có giá trị tương đương bằng chính quy? 28/11/2018

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật Giáo dục đại học sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Quy định mới này đang làm dấy lên nhiều băn khoăn trong dư luận.