Luật Đấu thầu 2013

Lọc bài viết theo:

Trường hợp nào được áp dụng chỉ định thầu? 11/12/2018

Chỉ định đầu thầu là một trong 07 hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản, thời gian thực hiện ngắn nên đây là hình thức được áp dụng tương đối phổ biến. Tuy nhiên, chỉ trong một số trường hợp nhất định mới được phép chỉ định thầu.

Luật Đấu thầu: 09 điểm nổi bật nhất 06/12/2018

Đấu thầu là hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường, có thể nói đấu thầu là một phương thức giao dịch đặc biệt. Luật Đấu thầu 2013 ra đời đã khắc phục không ít lỗ hổng trong hoạt động đấu thầu được điều chỉnh trước đó bởi Luật Đấu thầu 2005. Dưới đây là tổng hợp 09 điểm nổi bật nhất.

Đấu thầu 2018: Nhóm thợ nào tại địa phương được dự thầu? 11/08/2018

Theo Điều 27 Luật Đấu thầu 2013 và hướng dẫn tại mục 2 Chương VI Nghị định 63/2014/NĐ-CP, trong một số trường hợp nhóm thợ tại địa phương sẽ được ưu tiên để dự thầu, tuy nhiên phải tuân theo những quy định nhất định.