Luật Đặc xá 2018

Lọc bài viết theo:

Cứu người trong hỏa hoạn được đề nghị đặc xá 17/06/2019

Ngày 14/6/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá.

Chưa nộp lại hết tài sản phạm tội có được đặc xá? 20/12/2018

Luật Đặc xá 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 với rất nhiều điểm mới so với Luật Đặc xá 2007 như quy định cụ thể 16 tội không được đề nghị đặc xá, người đang chấp hành án phạt cũng có quyền làm đơn đề nghị đặc xá… Vậy, Luật Đặc xá 2018 quy định thế nào về trường hợp chưa nộp lại hết tài sản phạm tội?

Luật Đặc xá 2018: Toàn bộ những điểm mới nhất 13/12/2018

Luật Đặc xá 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ 01/07/2019 với 39 điều quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá. LuatVietnam đã tổng hợp những quy định mới nhất của Luật này so với Luật Đặc xá 2007.

Không đặc xá với người có 2 tiền án trở lên  11/12/2018

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.