Luật Bảo vệ môi trường

Lọc bài viết theo:

Nhiều doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế 17/05/2019

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/5/2019.

Luật Bảo vệ môi trường: 9 điểm mới nổi bật nhất 31/10/2018

Môi trường vừa là không gian sống vừa là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên để con người khai thác và sử dụng. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nội dung bài viết này sẽ tổng hợp những quy định đáng chú ý nhất của Luật Bảo vệ môi trường 2014 mà ai cũng cần biết.