Luật Bảo hiểm y tế

Lọc bài viết theo:

Trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ BHYT có được khám chữa bệnh miễn phí? 27/03/2019

Theo quy định của pháp luật, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí, tuy nhiên, khi trẻ dưới 6 tuổi không có thẻ đi khám chữa bệnh thì có được miễn phí?

Các trường hợp không được hưởng BHYT 2018 28/06/2018

Các trường hợp không được hưởng BHYT (bảo hiểm y tế) hiện được quy định tại Điều 23 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014