Luật An toàn thực phẩm

Lọc bài viết theo:

Hà Nội: 100% cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ký cam kết về ATTP 12/04/2019

Đây là nội dung Chỉ thị 05/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu trong 2 ngày 20/01/2019

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu, thực phẩm phải được kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT.

Luật An toàn thực phẩm và 8 quy định cần biết  06/11/2018

Luật An toàn thực phẩm (ATTP) được ban hành và có hiệu lực từ 2011, quy định các vấn đề liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ 72 điều khoản của Luật ATTP, LuatVietnam đã tổng hợp 8 điểm nổi bật trong bài viết dưới đây.