Luật An ninh mạng 2018

Lọc bài viết theo:

Khẩn trương ban hành Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng  16/04/2019

Ngày 11/4/2019, Văn phòng Chính phủ ra Công văn 2965/VPCP-PL về trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Người dùng facebook cần lưu ý gì khi Luật An ninh mạng có hiệu lực? 24/12/2018

Ngày 01/01/2019 tới đây, Luật An ninh mạng 2018 sẽ chính thức có hiệu lực. Dự án luật này tác động ít nhiều đến những người dùng mạng xã hội facebook hiện nay. Vậy, người dùng facebook cần lưu ý gì khi Luật An ninh mạng có hiệu lực?

Sẽ ban hành 2 Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng  30/07/2018

Trong Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo chủ trì văn bản quy định chi tiết thi hành các luật vừa được thông qua kèm theo Quyết định 851/QĐ-TTg, có 03 văn bản sẽ được ban hành để hướng dẫn Luật An ninh mạng.

Luật An ninh mạng: 8 nội dung nổi bật nhất của Luật An ninh mạng 2018 26/07/2018

Luật An ninh mạng 2018, số 24/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam