lối đi chung

Lọc bài viết theo:

Chiều rộng lối đi qua đất người khác là bao nhiêu? 18/07/2022

Khi bị vây bọc thì chủ nhà đất phía trong có quyền yêu cầu người phía ngoài mở lối đi qua để bảo đảm việc di chuyển. Tuy nhiên, không ít trường hợp có thắc mắc chiều rộng lối đi qua đất người khác bao nhiêu là hợp lý?

Mở lối đi qua thế nào khi người phía trước đã xây nhà? 16/07/2022

Quyền về lối đi qua là một quyền sử dụng hạn chế với bất động sản liền kề. Theo quy định chủ bất động sản bị vây bọc có quyền yêu cầu người phía trước mở lối đi ra đường công cộng trên bất động sản của họ. Vậy, mở lối đi qua thế nào khi người phía trước đã xây nhà?

Quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào Sổ đỏ 31/05/2019

Lối đi qua là quyền của người sử dụng đất ở phía trong khi không có lối ra. Đây là trường hợp xảy ra rất phổ biến ở đô thị. Dưới đây là quy định quyền về lối đi qua và thủ tục ghi nhận vào Sổ đỏ.