logistic

Lọc bài viết theo:

Kinh doanh dịch vụ logistic cần những điều kiện gì? 10/02/2021

Logistic là ngành, nghề kinh doanh có quy mô tương đối lớn, đa dạng với nhiều phương tiện vận chuyển. Vì vậy, điều kiện kinh doanh logistic khá chặt chẽ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Logistic là gì? Logistic gồm những dịch vụ gì? 10/09/2022

Các công ty kinh doanh về dịch vụ logistic ngày càng nhiều vì đây là ngành, nghề đang có tiềm năng lớn. Vậy logistic là gì? Doanh nghiệp muốn đăng ký hoạt động ngành, nghề này phải đáp ứng những điều kiện nào?