Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015 ISO/IEC TS 17021-5:2014 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý-Phần 5: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý tài sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015 ISO/IEC TS 17021-5:2014 Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý-Phần 5: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý tài sản
Số hiệu:TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Lĩnh vực khác
Năm ban hành:2015Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015

ISO/IEC TS 17021-5:2014

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ - PHẦN 5: YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems

Lời nói đầu

TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC TS 17021-5:2014.

TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/CASCO Đánh giá sự phù hợp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17021 (ISO/IEC 17021) với tên chung Đánh giá sự phù hợp - Yêu cu đối với tổ chức đánh giá và chng nhận hệ thống quản lý, gồm các phần sau:

- TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015), Phần 1: Các yêu cầu

- TCVN ISO/IEC TS 17021-2:2013 (ISO/IEC TS 17021-2:2012), Phần 2: Yêu cu v năng lc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

- TCVN ISO/IEC TS 17021-3:2015 (ISO/IEC TS 17021-3:2013), Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

- TCVN ISO/IEC TS 17021-4:2015 (ISO/IEC TS 17021-4:2013), Phần 4: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý sự kiện bền vững

- TCVN ISO/IEC TS 17021-5:2015 (ISO/IEC TS 17021-5:2014), Phần 5: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chng nhận hệ thống quản lý tài sản

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17021 với tên chung Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems, còn các phần sau:

- ISO/IEC TS 17021-6:2014, Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems

- ISO/IEC TS 17021-7:2014, Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems

Lời giới thiệu

Tiêu chuẩn này bổ sung cho TCVN ISO/IEC 17021-1:2015. Cụ thể, tiêu chuẩn này làm rõ các yêu cầu về năng lực của nhân sự tham gia vào quá trình chứng nhận quy định trong Phụ lục A, TCVN ISO/IEC 17021-1:2015.

Các nguyên tắc hướng dẫn trong điều 4, TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 là cơ s cho các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này.

Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm với các bên quan tâm, bao gồm khách hàng của họ và khách hàng của các tổ chức có hệ thống quản lý được chứng nhận, để đảm bảo rằng chỉ những chuyên gia đánh giá chng t có năng lực thích hợp mới được phép tiến hành các cuộc đánh giá hệ thống quản lý tài sản.

Mục đích là tất cả các chuyên gia đánh giá hệ thống qun lý tài sản đều có năng lực chung được quy định trong TCVN ISO/IEC 17021-1:2015, cũng như năng lực cụ thể liên quan đến hệ thống quản lý tài sản được quy đnh trong tiêu chun này.

Tổ chức chứng nhận sẽ cần phân biệt năng lực cụ thể của đoàn đánh giá cần thiết đối với phạm vi của từng cuộc đánh giá hệ thống quản lý tài sản. Việc lựa chọn đoàn đánh giá hệ thống quản lý tài sản sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm sản phẩm, dịch vụ và các loại tài sản của khách hàng. Đánh giá nhiều địa điểm phức tạp hoặc đánh giá các tổ chức lớn hơn sẽ đòi hỏi nguồn lực có đủ năng lực để đảm bảo tính nhất quán và khả năng điều tiết kết quả đánh giá.

Các yêu cầu về năng lực đối với người thẩm xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận và các nhân sự khác tham gia hoạt động chứng nhận cũng được quy đnh.

Trong tiêu chuẩn này từ:

- “phải chỉ một yêu cầu;

- “cần/nên” ch một khuyến ngh;

- “được phép’’ chỉ sự cho phép;

- “có thể” ch một khả năng hoặc năng lực.

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ - PHẦN 5: YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này b sung cho các yêu cầu hiện tại của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17021-1:2015. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu bổ sung về năng lực đối với nhân sự tham gia vào quá trình chng nhận hệ thống quản lý tài sản.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chun này. Đối với các tài liệu ghi năm công b thì áp dụng bn được nêu. Đi với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm c các sửa đi.

TCVN ISO/IEC 17000, Đánh giá sự phù hợp -Từ vựng và nguyên tc chung

TCVN ISO/IEC 17021-1:2015, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 1: Các yêu cầu

ISO 55000, Asset management - Overview, principles and terminology (Quản lý tài sản - Tổng quan, nguyên tắc và thuật ngữ)

ISO 55001, Asset management - Management systems - Requirements (Quản lý tài sản - Hệ thống quản lý - Các yêu cầu)

TCVN ISO 55002, Asset management - Management systems - Guidelines for the apptication of ISO 55001 (Qun lý tài sản - Hệ thống qun lý - Hướng dẫn áp dụng ISO 55001)

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong ISO 55000, TCVN ISO/IEC 17000 và TCVN ISO/IEC 17021-1:2015.

4  Yêu cầu chung v năng lực

Nhân sự tham gia vào các hoạt động chứng nhận quản lý tài sản phải có các năng lực chung được quy định trong ISO/IEC 17021-1:2015 và các kiến thức về quản lý tài sản quy định tại Điều 5 và Điều 6.

CHÚ THÍCH 1: Từng chuyên gia đánh giá trong đoàn đánh giá không nhất thiết phải có năng lực như nhau, tuy nhiên, năng lực tổng thể của đoàn đánh giá cần đ đ đạt được các mục tiêu đánh giá.

CHÚ THÍCH 2: Khái niệm kiến thức (tức là khái niệm liên quan đến các kiến thức cần thiết cho các nguyên tắc quản lý tài sản) được nêu trong ISO 55000. Các khái niệm liên quan đến kiến thức cn thiết v các yêu cầu hệ thống quản lý tài sn được nêu trong ISO 55001. Các khái niệm liên quan đến kiến thức cần thiết cho việc áp dụng ISO 55001 được nêu trong ISO 55002.

5  Yêu cu về năng lực đi với đoàn đánh giá hệ thng qun lý tài sản và người thm xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận

5.1  Các thuật ngữ, định nghĩa và nguyên tc quản lý tài sản

Đoàn đánh giá và người thm xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận phải có kiến thức và hiểu biết về:

- thuật ngữ, định nghĩa và nguyên tắc quản lý tài sản được nêu trong ISO 55000 và ứng dụng của chúng;

- sự tương tác giữa việc ra quyết định liên quan đến tài chính và phi tài chính (bao gồm cả kỹ thuật);

- áp dụng các nguyên tắc quản lý tài chính có liên quan đến quản lý tài sn.

5.2  Thực tiễn, hoạt động và phương pháp quản lý tài sản

Đoàn đánh giá và người thm xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận phải có kiến thức và hiểu biết về thực tiễn, hoạt động và phương pháp quản lý tài sản có liên quan và ứng dụng của chúng.

CHÚ THÍCH: Thực tiễn, hoạt động và các phương pháp quản lý tài sn thường liên quan đến sự cân bằng giữa các khía cạnh kỹ thuật, phi tài chính và tài chính và có thể bao gồm:

a) thực tiễn về việc đăng ký tài sản;

b) quá trình ra quyết định và lập thứ tự ưu tiên;

c) các công cụ và phương pháp liên quan đến quản lý tài sản;

d) phương pháp tiếp cận chi phí vòng đời (LCC);

e) phương pháp tiếp cận quản lý ri ro;

f) lập kế hoạch và trin khai thực hiện vốn, hoạt động và duy trì;

g) kỹ thuật ly mẫu thống kê.

5.3  Tiêu chuẩn và tài liệu quy định v h thng quản lý tài sản

Đoàn đánh giá và người xem xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận phải có kiến thức và hiểu biết về:

a) tiêu chuẩn và tài liệu quy định khác về hệ thống quản lý tài sản có liên quan (ISO 55000, ISO 55001) được sử dụng trong quá trình chứng nhận và các tình huống đánh giá khác nhau;

b) việc áp dụng các tiêu chuẩn hệ thống quản lý tài sản có liên quan, bao gồm cả ISO 55002;

c) sự tương tác giữa các yếu tố của tiêu chun hệ thống quản lý tài sản và tài liệu liên quan khác

5.4  Thực tiễn quản lý kinh doanh

Khi thích hợp, đoàn đánh giá và người xem xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận phi có kiến thức và hiểu biết về:

a) phương pháp tiếp cận để xác định giá trị tài sản cho tổ chức;

b) thuê ngoài.

5.5  Lĩnh vực hoạt động của khách hàng

Đoàn đánh giá và người thẩm xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận phải có kiến thức, hiểu biết và ứng dụng thích hợp về thuật ngữ, quá trình, công nghệ và các loại tài sản cụ thể đi vi lĩnh vực của khách hàng

5.6  Sản phẩm, dch vụ, quá trình và tổ chức của khách hàng

Khi thích hợp, đoàn đánh giá và người thẩm xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận phi có kiến thức và sự hiểu biết về các vấn đề sau của khách hàng:

a) yêu cầu pháp lý, luật định và chế định;

b) yêu cầu chính theo hợp đồng hoặc yêu cầu khác của bên liên quan;

c) các hoạt động quản lý tài sản và mối quan hệ giữa chúng với các hoạt động khác của tổ chức;

d) kết quả thực hiện theo dõi và đo lường.

CHÚ THÍCH: Kiến thức cụ th về các yêu cầu nêu trên dự kiến sẽ thu được trong giai đoạn 1 của cuộc đánh giá.

6  Yêu cầu về năng lực đối với nhân sự khác

Nhân sự khác phải có kiến thức và hiểu biết về sản phm, dịch vụ và các loại tài sản cụ thể theo lĩnh vực của khách hàng.

CHÚ THÍCH: Nhân sự khác là những người tiến hành việc xem xét đăng ký để xác định năng lực cần thiết của đoàn đánh giá, lựa chọn các thành viên đoàn đánh giá và xác định thời gian đánh giá.

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] TCVN ISO 31000, Qun lý rủi ro - Các nguyên tắc và hướng dẫn

[2] ISO 37500, Guidance on outsourcing (Hướng dẫn về thuê ngoài)

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Li giới thiệu

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ và định nghĩa

4  Yêu cầu chung về năng lực

5  Yêu cầu về năng lực đối với đoàn đánh giá hệ thống quản lý tài sản và người thẩm xét báo cáo đánh giá và ra quyết định chứng nhận

5.1  Các thuật ngữ, định nghĩa và nguyên tắc quản lý tài sản

5.2  Thực tiễn, hoạt động và phương pháp quản lý tài sản

5.3  Tiêu chuẩn và tài liệu quy định về hệ thống quản lý tài sản

5.4  Thực tiễn quản lý kinh doanh

5.5  Lĩnh vực hoạt động của khách hàng

5.6  Sản phẩm, dịch vụ, quá trình và tổ chức của khách hàng

6  Yêu cầu về năng lực đối với nhân sự khác

Thư mục tài liệu tham khảo

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi