Thông báo 99/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kết quả làm việc giữa lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 09/10/2013 về kế hoạch phát triển ngành Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2013 và 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
Số: 99/TB-BKHĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
NỘI DUNG KẾT QUẢ LÀM VIỆC GIỮA LÃNH ĐẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 VÀ LÃNH ĐẠO BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGÀY 9/10/2013 VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2013 VÀ 2014
 
 
Ngày 9/10/2013, tại trụ sở Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội số 12, Ngô Quyền, Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và đồng chí Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì buổi làm việc về một số nội dung trong phối hợp công tác giữa hai Bộ. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm, Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị có liên quan. Dự làm việc về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Vụ Lao động Văn hóa Xã hội, Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân, Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư, Vụ Tài chính Tiền tệ, Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị, Tổng cục Thống kê.
Sau khi nghe báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đối với một số nội dung: Các chỉ tiêu - nhiệm vụ cơ bản của Ngành do Quốc hội và Chính phủ giao (tạo việc làm, giảm nghèo, lao động qua đào tạo…), vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí bố trí cho các chương trình, đề án lớn và ý kiến tham gia của các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan của hai Bộ về các nội dung có liên quan, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền và đồng chí Bùi Quang Vinh đã trao đổi và thống nhất một số nội dung như sau:
1. Trong thời gian vừa qua, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị có liên quan của 2 Bộ đã có sự phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đề án lớn được Quốc hội, Chính phủ giao, góp phần đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Trong thời gian tới đề nghị các đơn vị có liên quan của 2 Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tham mưu cho Lãnh đạo 2 Bộ trong chỉ đạo điều hành, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao năm 2013, giai đoạn đến năm 2015 và những năm tiếp theo.
2. Đối với một số chỉ tiêu như tạo việc làm, giảm nghèo, lao động qua đào tạo, trước mắt từ nay đến năm 2015, đề nghị các đơn vị có liên quan của hai Bộ phối hợp, trao đổi thống nhất về phương pháp xác định, tính toán số liệu theo các nguyên tắc khi xây dựng kế hoạch trình Quốc hội, Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2011-2015 để phục vụ cho công tác báo cáo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời khẩn trương nghiên cứu, trao đổi nhằm đổi mới khái niệm, phương pháp tính toán các chỉ tiêu, số liệu này trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, tiếp cận với quốc tế, phục vụ thiết thực cho hoạch định chính sách cũng như công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội. Chậm nhất là cuối quý III năm 2014 phải báo cáo lãnh đạo hai Bộ xem xét, phê duyệt làm cơ sở đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.
3. Thống nhất về nguyên tắc việc sẽ trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số loại hình cơ sở xã hội do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý ở các địa phương vào danh mục các cơ sở xã hội hiện được hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương trong Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 (trung tâm giáo dục, lao động - xã hội; cơ sở chăm sóc người tâm thần, rối nhiễu tâm trí…). Giao cho các đơn vị có liên quan nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo hai Bộ thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
4. Trên cơ sở điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp, quan tâm trình Chính phủ, Quốc hội cân đối, phê duyệt các nguồn lực để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Ngành được Nhà nước giao.
Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Vụ LĐVHXH, Vụ KHGDTNMT, Vụ THKTQD, Vụ GS&TĐĐT, Vụ TCTT, Vụ KTĐP&LT, Vụ KCHT&ĐT, Tổng cục TK;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTB&XH: Tổng cục DN, Cục VL, Cục BTXH, Cục QLLĐNN, Văn phòng GN, Vụ KHTC;
- Lưu: VT Bộ KH&ĐT, VT Bộ LĐTB&XH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt
 

thuộc tính Thông báo 99/TB-BKHĐT

Thông báo 99/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung kết quả làm việc giữa lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ngày 09/10/2013 về kế hoạch phát triển ngành Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2013 và 2014
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:99/TB-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Tống Quốc Đạt
Ngày ban hành:08/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi