Công văn 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ xuất bản Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 42/TB-VPCP

Công văn 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ xuất bản Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:42/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành:10/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 42/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP
 QUỸ HỖ TRỢ XUẤT BẢN VIỆT NAM
 
 
Ngày 02 tháng 02 năm 2012, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ xuất bản Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:
Hiện nay, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho hoạt động xuất bản (đặt hàng, mua bản thảo, hỗ trợ mua bản quyền, trợ cước vận chuyển xuất bản phẩm) và một số chính sách khác nhằm khuyến khích, phát triển sự nghiệp xuất bản. Việc thành lập Quỹ với sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để có thêm nhiều tác phẩm tốt đến với người đọc trong và ngoài nước là cần thiết. Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ theo hướng sau:
1. Về mục tiêu thành lập:
Việc thành lập Quỹ này, cũng như đối với các chính sách hỗ trợ hiện hành của Nhà nước, chủ yếu nhằm giúp ngành xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, và phải theo nguyên tắc: hỗ trợ trực tiếp cho những tác phẩm (hoặc/và gắn liền với tác giả) có giá trị, cần thiết cho đất nước, cho nhân dân mà không thể xuất bản và phát hành có hiệu quả theo cơ chế thị trường.
2. Về đối tượng và phạm vi hỗ trợ:
a) Xác định rõ đối tượng hỗ trợ của Quỹ là tác phẩm, hoặc/và tác giả, không phải hỗ trợ các cơ sở hoạt động xuất bản. Việc hỗ trợ ở các lĩnh vực trong hoạt động xuất bản đều phải gắn chặt với tác phẩm, tác giả, trong đó chủ yếu là hỗ trợ cho việc xuất bản và quảng bá tác phẩm. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (từ trung ương tới địa phương) phải phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp để xác định rõ, chính xác tác phẩm, tác giả cần hỗ trợ, tiêu chí hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng.
Việc hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị cho hoạt động xuất bản: sử dụng từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì) hoặc đề xuất vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định.
b) Cần rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã được quy định trong Luật Xuất bản và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (trực tiếp là Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ) để từ đó xác định rõ phạm vi, nội dung hỗ trợ của Quỹ nhằm tránh trùng lắp, chồng chéo.
Trên cơ sở xác định đối tượng và phạm vi hỗ trợ của Quỹ, cần xem xét lại tên gọi của Quỹ cho phù hợp.
3. Về quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ:
Quỹ được thành lập với nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Vì vậy, các vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý Quỹ sẽ do Thủ tướng Chính phủ quy định để đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi trong quá trình thực hiện. Cần có quy định cụ thể về kiểm tra, kiểm toán, đảm bảo Quỹ phải được giám sát chặt chẽ theo đúng các quy định hiện hành.
4. Về nguồn vốn của Quỹ và sử dụng Quỹ
Nguồn vốn ban đầu của Quỹ do ngân sách nhà nước cấp một lần cho từng giai đoạn, không cấp bổ sung hàng năm. Cần xác định rõ các nguồn vốn khác và các biện pháp quản lý nhằm bảo toàn vốn và phát huy hiệu quả của Quỹ.
Việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ cần được rà soát để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả sử dụng. Cân nhắc lại hoạt động cho vay có tính chất ưu đãi, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, xác định rõ tiêu chí, giới hạn, phương thức thực hiện và khả năng bảo toàn vốn.
Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ theo hướng nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2012.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TCCV, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (05), PMC
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi