Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
----------

Số: 142/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC

VỚI BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

 

Ngày 24 tháng 3 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, y ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; kết quả tham gia phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Quý I năm 2013 và một số kiến nghị của Trung ương Đoàn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về kiến nghị của Trung ương Đoàn; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

I. V ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ cả nước trong thời gian qua; đã kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Năm 2012, Đoàn Thanh niên đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; trong đó, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng đổi mới và có kết quả rõ nét; đã phối hp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả nhiều chương trình, đề án tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành công các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, tích cực tham gia bảo đảm an toàn giao thông, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên... Tổ chức Đoàn các cấp đã quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn lợi ích chính đáng của thanh, thiếu niên; tích cực phối hợp đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển thanh niên.

Tuy nhiên, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, tập hợp, đoàn kết thanh niên ở cơ sở, trong khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn hạn chế; công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên thông qua hệ thống báo chí của Đoàn còn những bất cập, cần khắc phục.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực phấn đu, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, tập trung làm tốt một số trọng tâm công tác sau:

- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của đoàn viên thanh niên, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh; chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh, thiếu niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

- Đặc biệt quan tâm đến công tác vận động, giáo dục thanh, thiếu niên về lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, ý thức, trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật; từ đó, giúp thanh, thiếu niên xác định rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, gia đình và bản thân; phát huy hơn nữa trong định hướng chính trị, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên thông qua hệ thống báo chí của Đoàn, với phương châm "xây cái tốt, chống cái xấu", đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, góp sức chung vào sự nghiệp giáo dục thanh, thiếu niên.

- Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và các phong trào thi đua yêu nước khác trong thanh niên. Kịp thời đánh giá, phát huy những điểm mạnh, điều chỉnh những hạn chế của phong trào để thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các Bộ, cơ quan Trung ương và chính quyền các cấp cần dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hỗ trợ thanh niên học tập, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trẻ, giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện đ Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN

1. Về phê duyệt Đề án xây dựng Đảo thanh niên toàn quốc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc bố trí vốn Dự án xây dựng 10 Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội ứng trước vốn kế hoạch năm 2014 của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề để hoàn ứng cho 02 Trung tâm đã hoàn thành, đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 04 Trung tâm; sắp xếp thứ tự ưu tiên các Trung tâm còn lại để đầu tư trong thời gian tới.

3. Về lập Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên”: Đề nghị Trung ương Đoàn không lập đề án riêng; trước mắt, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” và Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 -2015.

4. Về Dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và vùng đặc biệt khó khăn: Đồng ý việc Trung ương Đoàn phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và các địa phương có liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá dự án thí điểm, trên cơ sở đó đề xuất triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

5. Về Đề án xây dựng mạng xã hội thanh niên: Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đán, trình Thủ tướng Chính phủ.

6. Về việc lập Đề án “Quy hoạch các khu di tích lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”: Đồng ý việc Trung ương Đoàn phối hp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương có liên quan tiến hành rà soát, thống kê các di tích lịch sử truyền thống thanh, thiếu niên Việt Nam để xây dựng Đán, trình duyệt theo quy định.

7. Về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí của Đoàn Thanh niên: Chính phủ đã trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó có nội dung hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

8. Về đề xuất cấp kinh phí mua báo Đoàn, Hội, Đội cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa: Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo tinh thần thiết thực, tiết kiệm và đẩy mạnh thông tin điện tử.

9. Về thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nghiên cứu, xác định rõ tính cần thiết, đối tượng hỗ trợ, nguồn tài chính, cơ chế quản lý và hoạt động của Quỹ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về việc di dời trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, y ban nhân dân thành phố Hà Nội làm việc với Trung ương Đoàn đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đến Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan cùng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Cơ quan Trung ương các Đoàn thể;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội;
- Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

thuộc tính Thông báo 142/TB-VPCP

Thông báo 142/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:142/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:01/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi