Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 110/TB-VPCP

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:110/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Văn Trọng Lý
Ngày ban hành:04/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------

Số: 110/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

 

 

Ngày 14 tháng 4 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ Công thương báo cáo tình hình thực hiện các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hưởng cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép 08 dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và sản phẩm cơ khí trọng điểm được hưởng cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015. Tuy nhiên, việc giải ngân các dự án đầu tư và sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm nêu trên chưa thực hiện được; chưa chú trọng nhiều đến sản xuất sản phẩm cơ khí và lĩnh vực khác như thiết bị, máy móc phục vụ cho nông nghiệp và công nghiệp chế biến; chưa chủ động nghiên cứu, đánh giá, phân tích thị trường để hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đầu tư vào những sản phẩm cơ khí có hàm lượng chất xám cao để thiết kế, chế tạo, dẫn đến tình trạng nhập khẩu còn rất lớn. Các Bộ, ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo khắc phục các tồn tại trên đây.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Bộ Công thương:

- Tập trung nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình nhập siêu thuộc lĩnh vực cơ khí trọng điểm, đồng thời bám sát 8 nhóm sản phẩm tại Phụ lục II Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó có phương án có thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển và đề xuất các giải pháp, cơ chế hạn chế nhập khẩu để nâng cao sản xuất cơ khí trong nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và chủ đầu tư 08 dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hưởng cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, thống nhất biện pháp thu xếp nguồn vốn, giải ngân cho các dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu ngành cơ khí Việt Nam, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá mặt được, mặt chưa được trong việc chế tạo, sản xuất thiết bị thủy công phục vụ cho các dự án thủy điện trong thời gian vừa qua và đề xuất giải pháp tiếp theo.

- Trong tháng 5 năm 2010, nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình cơ khí trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Việc xem xét, thẩm định các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, sản phẩm cơ khí trọng điểm cần được thực hiện chặt chẽ (bảo đảm đủ tiêu chí), trên cơ sở nhu cầu của thị trường, có thiết kế, chế tạo để sản xuất hoặc có tỷ lệ nội địa hóa cao,… Không xem xét những dự án, sản xuất sản phẩm cơ khí đã được đầu tư, sản xuất sản phẩm trước khi Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tài chính cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu ngành cơ khí Việt Nam do Bộ Công thương chủ trì.

3. Bộ Xây dựng:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khoản b, điểm 2 Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá kết quả sản xuất cơ khí cho các dự án xi măng, đề xuất khả năng thực hiện dự án chế tạo thiết bị sản xuất xi măng trong thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo CTCKTĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi