Sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới gồm những cuốn nào?

Để cải thiện lối truyền tải kiến thức một chiều trong nhiều năm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới. Chi tiết bộ sách này sẽ có trong bài viết dưới đây!

1. 40 sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trọng cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Quyết định 718/QĐ-BGDĐT năm 2021. Trọn bộ sách giáo khoa lớp 6 năm học 2023 - 2024 do 4 nhà xuất bản phát hành gồm: Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Giáo dục Việt Nam, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm.

sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới
Sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới (Ảnh minh họa)

Sau đây là trọn bộ 40 sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới:

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Ngữ văn 6 Tập 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm Thị Thu Hiền, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Ngữ văn 6 Tập 2

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc, Trần Nho Thìn, Trần Văn Toàn

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

2

Ngữ văn 6 Tập 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 6 Tập 2

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên), Phan Huy Dũng, Phạm Đặng Xuân Hương, Đặng Lưu, Nguyễn Thanh Tùng

Giáo dục Việt Nam

3

Ngữ văn 6 Tập 1

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 6 Tập 2

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Quang Trường

Giáo dục Việt Nam

4

Toán 6 Tập 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

Toán 6 Tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang

Đại học Sư phạm

5

Toán 6 Tập 1

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Giáo dục Việt Nam

Toán 6 Tập 2

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Giáo dục Việt Nam

6

Toán 6 Tập 1

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiền, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín

Giáo dục Việt Nam

Toán 6 Tập 2

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín

Giáo dục Việt Nam

7

Tiếng Anh 6 English Discovery

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Hoàng Thị Minh Lý

Đại học Sư phạm

8

Tiếng Anh 6 Tập Một

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang

Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh 6 Tập Hai

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn

Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh 6 Friends Plus

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Vũ Vạn Xuân

Giáo dục Việt Nam

10

Tiếng Anh 6 Bloggers-Smart

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Tấn Cường, Lâm Như Bảo Trân

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

11

Tiếng Anh 6 MacMillan Motivate!

Hoàng Tăng Đức (Tổng chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Khoa Anh Việt, Trần Kiều Hạnh

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

12

Tiếng Anh 6 Explore English

Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đào Xuân Phương Trang, Lê Nguyễn Như Anh

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

13

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

14

Tiếng Anh 6 Right-on!

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

15

Giáo dục công dân 6

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn ( đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga

Giáo dục Việt Nam

16

Giáo dục công dân 6

Trần Văn Thắng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Thu Trang

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

17

Giáo dục công dân 6

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ

Giáo dục Việt Nam

18

Khoa học tự nhiên 6

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Lê Minh Cầm, Ngô Ngọc Hoa, Lê Thị Phương Hoa, Phan Thị Thanh Hội, Đỗ Thanh Hữu, Cao Tiến Khoa, Lê Thị Thanh, Nguyễn Đức Trường, Trương Anh Tuấn

Đại học Sư phạm

19

Khoa học tự nhiên 6

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Trọng Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Văn Vịnh

Giáo dục Việt Nam

20

Khoa học tự nhiên 6

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng

Giáo dục Việt Nam

21

Lịch sử và Địa lí 6

Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng Chủ biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên), Phạm Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Phùng Tám, Kiều Văn Hoan, Ngô Thị Hải Yến

Đại học Sư phạm

22

Lịch sử và Địa lí 6

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng Chủ biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng (đồng Chủ biên), Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, Hoàng Anh Tuấn, Phí Công Việt

Giáo dục Việt Nam

23

Lịch sử và Địa lí 6

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung

Giáo dục Việt Nam

24

Tin học 6

Hồ Sĩ Đàm, Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung

Đại học Sư phạm

25

Tin học 6

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai

Giáo dục Việt Nam

26

Công nghệ 6

Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), Hoàng Xuân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Bùi Thị Hải Yến

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

27

Công nghệ 6

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ

Giáo dục Việt Nam

28

Công nghệ 6

Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú

Giáo dục Việt Nam

29

Âm nhạc 6

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục Việt Nam

30

Âm nhạc 6

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tân

Giáo dục Việt Nam

31

Âm nhạc 6

Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

32

Mĩ thuật 6

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị May, Đoàn Dũng Sĩ

Giáo dục Việt Nam

33

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Giáo dục Việt Nam

34

Mĩ thuật 6

Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thắm

Đại học Sư phạm

35

Giáo dục thể chất 6

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành

Đại học Sư phạm

36

Giáo dục thể chất 6

Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Bính, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Đỗ Mạnh Hưng, Lê Chí Nhân, Phạm Hoài Quyên, Phạm Mai Vương

Giáo dục Việt Nam

37

Giáo dục thể chất 6

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái Vinh

Giáo dục Việt Nam

38

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn

Giáo dục Việt Nam

39

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân

Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

40

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn cầu, Dương Thị Thu Hà, Tạ Văn Hai, Nguyễn Thu Hương, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Thị Thanh Thủy

Giáo dục Việt Nam

Với mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chủ trương 1 chương trình giáo dục phổ thông với nhiều bộ sách giáo khoa để phù hợp với năng lực, trình độ của các em học sinh ở từng vùng miền khác nhau trên khắp cả nước.

Bộ sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới tích hợp nhiều nội dung có liên quan đến nhau như môn Lịch sử và Địa lí, tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.

Bên cạnh những môn học bắt buộc, các em còn được học thêm về nội dung giáo dục địa phương như bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn giao thông hay phòng chống bệnh tật…Những môn học, kiến thức được sửa đổi, bổ sung đều được đảm bảo cho phù hợp với thực tiễn và độ tuổi của các em.

Điển hình là trong quyển “Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp” các em còn được tìm hiểu thêm về những chủ đề gắn bó mật thiết đến tâm sinh lý học đường hay những kỹ năng sống hữu ích như kỹ năng giao tiếp. Từ đó hình thành, rèn luyện cho các bạn học sinh lớp 6 những phẩm chất đạo đức tốt đẹp cùng năng lực thích nghi với mọi biến động của cuộc sống.

Ở môn Lịch sử và Địa lí sẽ không còn là nỗi sợ của các em vì lượng kiến thức khổng lồ nữa. Giờ đây, các em được chủ động tìm tòi tri thức thông qua các hoạt động do giáo viên tổ chức với nhiều hình ảnh, biểu đồ, tư liệu, infographic… Tư duy suy luận của các em học sinh cũng từng bước được phát triển.

2. Giá của sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới

sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới
Giá bán của bộ sách giáo khoa mới theo nxbgd.vn cập nhật 05/04/2024 (Ảnh minh hoạ)

Theo như công bố của các nhà xuất bản thì bộ sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới có giá bán dao động từ 234 - 259 nghìn đồng chưa kể sách tiếng Anh.

Như vậy nếu tính cả sách tiếng Anh thì giá của bộ sách giáo khoa dao động đến hơn 300.000 đồng/bộ.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh đều được cắp sách đến trường và làm giảm áp lực tài chính cho các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới, theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà xuất bản Giáo dục đã rà soát, kiểm soát chặt chẽ các chi phí sản xuất để giảm giá sách ở mức thấp nhất để hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội.

Cụ thể giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa lớp 6 tái bản áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước( bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%).

Đến năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư quy định mỗi trường học sẽ lập ra một Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và cho toàn bộ giáo viên môn học tham gia lựa chọn sách giáo khoa các môn. Do đó, các bậc phụ huynh cần theo dõi để kịp thời nắm bắt rõ thông tin tại trường của các em để lựa chọn sách với mức giá phù hợp.

3. Điểm đặc biệt trong sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới

Với mục tiêu nâng tầm chất lượng giáo dục, bộ sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới đã có những bước tiến thay đổi rõ rệt như sau:

Hình thức sinh động, sáng tạo

So với sách giáo khoa cũ, thay vì truyền tải nội dung qua những dòng chữ dày đặc thì nay các em đã được tiếp cận với nhiều hình thức học tập hơn như học qua biểu đồ, trục thời gian, hình ảnh,...

Hình ảnh, bản biểu, đồ thị,.. luôn được thiết kế một cách sinh động, bắt mắt, phù hợp với độ tuổi của các bé học sinh lớp 6.

Chất liệu giấy in cũng được các nhà xuất bản quan tâm nhiều hơn. Chữ in to, rõ giúp học sinh không bị lóa mắt khi sử dụng lâu dài.

Hình thức trình bày cân đối, kênh hình và kênh chữ được kết hợp hài hòa, phù hợp với nội dung bài học và hấp dẫn người đọc.

Cải cách nội dung sách 

Sách được viết theo cấu trúc hợp lý, khoa học, dễ sử dụng. Ngôn ngữ được sử dụng trong sáng, phù hợp với từng môn học. Đa phần ngôn ngữ trong sách là Tiếng Việt, có điều chỉnh, bổ sung với các môn học ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số.

Nhiệm vụ, mục tiêu học tập được phân chia rõ ràng giúp các em định hướng được nội dung chính của bài học.

Bên cạnh việc nâng cao hình thức, Bộ Giáo dục và Đạo tạo cũng chú ý đến việc cải cách nội dung sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới trở nên tinh gọn hơn, bớt đi những dòng “ lý thuyết suông” nhưng vẫn giữ lại đầy đủ những kiến thức cốt lõi.

Nội dung sách được đặc biệt thay đổi cho phù hợp với thực tiễn của cuộc sống. Trong sách có những hoạt động trải nghiệm để giúp các bé liên hệ được giữa môn học với thực tế. Từ đó hình thành nhận thức cho các con về các vấn đề trong xã hội đồng thời kích thích sự ham học hỏi và kỹ năng tự học của các con.

Đổi mới phương pháp dạy và học

Việc thay đổi sách giáo khoa theo chương trình mới đã tạo áp lực cho đội ngũ giáo viên phải thay đổi phương pháp giảng dạy từ “truyền tải kiến thức thụ động” sang hướng phát huy tích cực, chủ động trong vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Các em học sinh được thúc đẩy rèn luyện, phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện từ kiến thức đến kỹ năng, hình thành năng lực tự học và chủ động sáng tạo.

Do có sự chuyển đổi nội dung và hình thức cho phù hợp với cơ sở vật chất, điều kiện của từng vùng miền nên các giáo viên và học sinh cũng đã tích cực chủ động hơn trong việc liên kết lý thuyết với thực tế. Từ đó, những bài học hàn lâm, nặng nề từ ngữ học thuật sẽ trở nên gần gũi hơn, dễ học và dễ nhớ hơn.

Ngoài ra, sách giáo khoa theo chương trình mới có tích hợp phần đánh giá kết quả với mục tiêu học tập thông qua các bộ câu hỏi, bài tập đánh giá giúp học sinh hình thành kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau.

Sach-toan-voi-nhieu-hinh-anh-bieu-do-sinh-dong
Sách giáo khoa mới đổi mới phương pháp dạy và học (Ảnh minh họa)

4. Nên mua sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới ở đâu?

Quý phụ huynh có thể đăng ký mua sách tại trường mà các con đang theo học hoặc dựa theo danh sách mà trường đã công bố để kịp thời chuẩn bị cho con trước thềm năm học mới. Quý phụ huynh nên mua sách ở những nhà sách lớn, uy tín để tránh trường hợp mua phải sách giả.

Hiện nay bộ sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới đã được phát hành trên phạm vi toàn quốc. Quý vị có thể đến trực tiếp các nhà sách tại địa phương, mua qua các trang thương mại điện tử hoặc đặt trên website của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ thông tin về sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích đối với các bậc phụ huynh và bạn đọc! Chúc các em học sinh lớp 6 có một năm học thành công rực rỡ.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục