Quyết định 4033/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộplưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4033/QĐ-UBND

Quyết định 4033/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộplưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4033/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành:24/08/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------------
Số: 4033/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ THUỘC SỞ NỘI VỤ)
 
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;
- Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;
- Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 512/TTr-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2011,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh (Chi Cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Chi Cục Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn, kiểm tra việc bảo quản tài liệu của các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 tại Điều 1 của Quyết định này, nghiên cứu xây dựng danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành nhằm thu thập đầy đủ tài liệu lưu trữ có giá trị, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, ban, ngành thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục số 1 nêu tại Điều 1, Chi Cục trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

  
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân
 
 
DANH MỤC SỐ 1
CÁC CƠ QUAN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
1. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
2. Hội đồng nhân dân thành phố
3. Ủy ban nhân dân thành phố
4. Tòa án nhân dân thành phố
5. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
6. Sở Công Thương
7. Chi Cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương)
8. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
9. Sở Giao thông vận tải
10. Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Giao thông vận tải)
11. Sở Giáo dục và Đào tạo
11. Sở Kế hoạch và Đầu tư
13. Sở Khoa học và Công nghệ
14. Chi Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ)
15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16. Chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
17. Sở Ngoại vụ
18. Sở Nội vụ
19. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)
20. Ban Tôn giáo và Dân tộc (Sở Nội vụ)
21. Chi Cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ)
22. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23. Chi Cục Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
24. Chi Cục Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và PTNN)
25. Chi Cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và PTNT)
26. Chi Cục Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT)
27. Chi Cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và PTNT)
28. Chi Cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và PTNT)
29. Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT)
30. Sở Quy hoạch - Kiến trúc
31. Sở Tài chính
32. Chi Cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính)
33. Sở Tài nguyên và Môi trường
34. Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường)
35. Thanh tra thành phố
36. Sở Thông tin và Truyền thông
37. Sở Tư pháp
38. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
39. Sở Xây dựng
40. Sở Y tế
41. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố
42. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
43. Văn phòng Tiếp công dân thành phố
44. Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế)
45. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế)
46. Ban Công tác người Hoa thành phố
47. Ban Chỉ đạo Giảm hộ nghèo Tăng hộ khá thành phố
48. Ban Chỉ đạo Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố
49. Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thành phố
50. Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố
51. Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố
52. Ủy ban Phòng, chống AIDS thành phố
53. Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm
54. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố
55. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố
56. Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành phố
57. Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố
58. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố
59. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố
60. Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố
61. Đài Truyền hình thành phố
62. Đài Tiếng nói nhân dân thành phố
63. Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố
64. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố
65. Trường Đại học Sài Gòn
66. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
67. Viện Nghiên cứu thát triển thành phố
68. Bảo hiểm Xã hội thành phố
69. Bưu điện thành phố
70. Cảng Sài Gòn
71. Cục Hải quan thành phố
72. Cục Thuế thành phố
73. Cục Thống kê thành phố
74. Cục Thi hành án Dân sự thành phố
75. Kho bạc Nhà nước thành phố
76. Cụm Cảng Hàng không Miền Nam
77. Sở Giao dịch chứng khoán thành phố
78. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng
79. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố
80. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh thành phố
81. Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (VIET NAM EXIMBANK)
82. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố
83. Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Sở Giao dịch II
84. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố
85. Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV)
86. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
87. Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì LIKSIN TNHH MTV
88. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
89. Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO)
90. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (SAIGON TOURIST)
91. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV
92. Tổng Công ty Điện lực thành phố
93. Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
94. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA)
95. Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV
96. Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH MTV
97. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh thành phố
98. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố
99. Công ty TNHH MTV Công trình Cầu phà thành phố
100. Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương
101. Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn
102. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia
103. Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
104. Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định
105. Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO)
106. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong
107. Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố
108. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố
109. Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố
110. Công ty TNHH MTV Quản lý Dịch vụ khai thác Thủy lợi
111. Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
112. Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
113. Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao thành phố
114. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX)
115. Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị thành phố
116. Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn
117. Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)
118. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố
119. Công ty TNHH MTV 27/7 thành phố
120. Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn
121. Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư (IMEXCO)
122. Quỹ Phát triển nhà ở thành phố
123. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố (Sài Gòn COOP)
124. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố
125. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố
126. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố
127. Liên minh Hợp tác xã thành phố
128. Hội Âm nhạc thành phố
129. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi
130. Hội Chữ thập đỏ thành phố
131. Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố
132. Hội Đông y thành phố
133. Hội Điện ảnh thành phố
134. Hội Kiến trúc sư thành phố
135. Hội Khuyến học thành phố
136. Hội Luật gia thành phố
137. Hội Mỹ thuật thành phố
138. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
139. Hội Nhà báo thành phố
140. Hội Nhà văn thành phố
141. Hội Nhiếp ảnh thành phố
142. Hội Người mù thành phố
143. Hội Nghệ sĩ múa thành phố
144. Hội Sân khấu thành phố
145. Hội Sinh viên thành phố
146. Hội Y học thành phố
147. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thành phố./.
 
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi