Quyết định 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 35/2012/QĐ-UBND

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:35/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành:08/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------------
Số: 35/2012/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG THANH
NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong;
Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 1977 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thống nhất hai Tổng đội Thanh niên xung phong thành "Lực lượng Thanh niên xung phong" trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tại Tờ trình số 09/TTr-TNXP ngày 28 tháng 6 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 504/TTr-SNV ngày 18 tháng 7 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận
 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG THANH NIÊN
 XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2012
 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1.
1. Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố là một tổ chức kinh tế - xã hội mang tính đặc thù của thành phố; có chức năng tổ chức, quản lý các lực lượng thanh niên xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, giải quyết việc làm, giáo dục, rèn luyện, đào tạo thanh niên và những nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của thành phố.
2. Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của các Sở - ngành Thành phố có liên quan.
Điều 2.
1. Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định.
2. Trụ sở của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố đặt tại số 636 đường Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 
Điều 3. Nhiệm vụ chung của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố
1. Xung kích thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố giao trên địa bàn thành phố và những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; góp phần giải quyết các vấn đề về môi sinh - môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở và các khu tái định cư; tham gia xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, các công trình công cộng và dịch vụ công ích.
2. Tham gia thực hiện việc khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác.
3. Tham gia thực hiện cai nghiện ma túy, giáo dục lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên sau cai nghiện ma túy và các đối tượng thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội khác.
4. Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân sản xuất và đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên; tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố.
5. Tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân, bao gồm:
a) Thực hiện quản lý, khai thác, kinh doanh cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân thông qua hình thức cho doanh nghiệp thuê lại đất, đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho doanh nghiệp thuê lại và cung ứng các hoạt động dịch vụ phục vụ cho các doanh nghiệp và quản lý khai thác khu chung cư trong Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân;
b) Thực hiện quản lý và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng, công trình công nghiệp phù hợp với quy hoạch Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để khai thác kinh doanh có hiệu quả quỹ đất đai, nhà xưởng, tài sản và các công trình khác của Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân;
c) Thực hiện quản lý và khai thác Cụm công nghiệp - Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai.
6. Tham gia thực hiện chương trình trồng và chế biến cao su tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
7. Thực hiện một số quyền của chủ sở hữu theo quyết định ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu; thực hiện quyền của chủ sở hữu vốn tại các Công ty Cổ phần có phần vốn góp của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố; thực hiện các chương trình, dự án, liên doanh - liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ cho xã hội; các hoạt động đầu tư kinh doanh các ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, thủy sản và hoạt động dịch vụ có liên quan; hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng và các hoạt động dịch vụ có liên quan; hoạt động thương mại dịch vụ; hoạt động dịch vụ văn phòng cho thuê; hoạt động du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống; hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung; hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề;... nhằm khai thác có hiệu quả đất đai, vốn và tài sản được Ủy ban nhân dân Thành phố giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành để giải quyết việc làm cho đội viên thanh niên xung phong, cho thanh niên và các đối tượng xã hội.
8. Tập hợp và tổ chức cho một bộ phận thanh niên thành phố tham gia xây dựng kinh tế - xã hội có hiệu quả, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ xã hội được giao.
9. Giáo dục, rèn luyện, đào tạo và bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đội viên thanh niên xung phong.
10. Xây dựng lực lượng hậu bị quốc phòng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do thành phố giao.
Điều 4. Các nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể
1. Về tổ chức thực hiện pháp luật:
a) Chấp hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.
b) Nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành chủ trương, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của thanh niên xung phong; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các chính sách, chủ trương của thành phố nhằm đảm bảo tính thống nhất trong Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
c) Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, đội viên thanh niên xung phong, người lao động và các đối tượng khác do Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý.
2. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội:
a) Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và những nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Thành phố giao; Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm theo lĩnh vực công tác của đơn vị, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện.
b) Nghiên cứu xây dựng các chương trình, dự án phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, trình cấp có thẩm quyền quyết định; tham gia xét duyệt các luận chứng kinh tế - kỹ thuật, thiết kế và dự toán các công trình xây dựng, các chương trình, đề tài được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công, ủy quyền cho Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý.
c) Căn cứ Kế hoạch của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và điều kiện thực tế của các đơn vị trực thuộc, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố xét duyệt, giao chỉ tiêu kế hoạch và công nhận hoàn thành kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc.
d) Theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, các chương trình, dự án đầu tư phát triển của các đơn vị trực thuộc; đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch.
3. Về công tác tài chính:
a) Căn cứ nhiệm vụ được giao, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư cho các chương trình mục tiêu hoạt động, kế hoạch tài chính do Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Căn cứ kế hoạch tài chính được duyệt, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố có quyền phân bổ, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng nguyên tắc về tài chính và chịu trách nhiệm quyết toán với Sở Tài chính; trường hợp cần thiết, trong phạm vi tổng mức thu - chi tài chính được duyệt, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố có quyền điều chỉnh mức thu - chi tài chính chi tiết để thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng không được thay đổi mục tiêu kế hoạch đã được duyệt; việc điều chỉnh cần trao đổi thống nhất với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
c) Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố nộp đầy đủ các khoản thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
d) Tổ chức hạch toán, kế toán theo quy định hiện hành về chế độ kế toán tài chính; hướng dẫn xây dựng dự toán thu - chi tài chính hàng năm đối với các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc bảo toàn vốn, sử dụng vốn và tài sản được Nhà nước giao tại các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
đ) Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố giao tài sản để sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao.
e) Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố giao vốn để tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp, công ty cổ phần, các đơn vị liên doanh liên kết để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.
4. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo, xử lý vi phạm:
a) Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố đối với cá nhân, đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành chính sách, chế độ theo đúng quy định của pháp luật.
b) Chủ trì hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại - tố cáo có liên quan đến Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố; giải quyết các đơn thư, khiếu nại - tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố theo quy định của pháp luật.
5. Về công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, viên chức và người lao động:
a) Nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố phương án kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, trên cơ sở tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.
b) Phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành chức năng có liên quan, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
c) Phối hợp với Sở Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định các vấn đề về biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật và thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của thành phố và quy định của pháp luật.
d) Tổ chức thực hiện việc áp dụng các chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, viên chức theo các quy định của Nhà nước; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức trực thuộc theo phân cấp quản lý.
đ) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch ngắn và dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các chương trình, khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trực thuộc theo phân cấp quản lý.
e) Quyết định khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động do Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố trực tiếp quản lý theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.
6. Về quản lý đội viên thanh niên xung phong:
a) Căn cứ các chương trình, dự án, kế hoạch kinh tế - xã hội được giao, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố lập kế hoạch tuyển thanh niên xung phong làm việc tại các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Thanh niên xung phong; các đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phải ưu tiên tuyển dụng lao động là đội viên thanh niên xung phong.
b) Giáo dục, rèn luyện, đào tạo nghề nghiệp, bảo đảm đội viên thanh niên xung phong có phẩm chất, đạo đức tốt; trưởng thành về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình phục vụ trong Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
c) Xây dựng và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các quy chế, quy định về tuyển, huấn luyện và quản lý đội viên thanh niên xung phong; các văn bản, hướng dẫn quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, đội viên thanh niên xung phong theo quy định của pháp luật hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thi hành các chính sách, chế độ về tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vệ sinh lao động, an toàn lao động và các chính sách, chế độ khác cho đội viên thanh niên xung phong theo quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố.
7. Về quản lý học viên cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện:
a) Căn cứ chỉ tiêu hàng năm được giao, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố lập kế hoạch tiếp nhận, tổ chức quản lý, chữa trị, giáo dục nhân cách, dạy học văn hóa, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất và giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy theo đúng quy trình, quy chế hiện hành của Nhà nước và của thành phố.
b) Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện theo kế hoạch được giao và đúng quy định của Nhà nước.
c) Xây dựng các quy chế, quy định về quản lý học viên, kiểm tra việc thi hành các chính sách, chế độ đối với người cai nghiện và người sau cai nghiện ma túy theo đúng quy định của Nhà nước.
8. Về công tác y tế:
a) Xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe hàng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động, người cai nghiện ma túy trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
b) Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế để tổ chức điều trị cắt cơn nghiện ma túy, khám chữa bệnh, khám tuyển dụng lao động và quản lý sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người cai nghiện ma túy trong thời gian làm việc và rèn luyện tại Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
c) Tuyên truyền và thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, thực hiện vệ sinh lao động, an toàn lao động và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tại các đơn vị trực thuộc.
9. Về đối ngoại:
a) Tham gia đàm phán hoặc đàm phán ký kết với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân Thành phố về lĩnh vực được phân công phụ trách; chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các chương trình, dự án liên doanh với nước ngoài.
b) Được quan hệ với các tổ chức của Chính phủ nước ngoài, cá nhân và tổ chức phi Chính phủ nước ngoài để thực hiện tài trợ cho các hoạt động xã hội của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố theo đúng quy định của Nhà nước, quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và chỉ đạo tiếp nhận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn tài trợ đó.
c) Đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc cử cán bộ thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố ra nước ngoài công tác, học tập, tu nghiệp. Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đề xuất cử cán bộ thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố quản lý vốn đầu tư và tham gia Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc các đơn vị liên doanh khi đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố làm đối tác hợp tác kinh doanh với các tổ chức trong và ngoài nước.
d) Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế khi được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép hoặc ủy quyền.
 
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 
Điều 5. Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố
1. Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố do Ban Chỉ huy Lực lượng phụ trách gồm: Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phụ trách, quản lý và điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng; có các Phó Chỉ huy trưởng giúp việc.
2. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.
3. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố có trách nhiệm:
a) Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
b) Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình trong việc thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của đơn vị.
c) Tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo an toàn, bí mật quốc gia trong hoạt động của đơn vị. Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, chính sách ưu đãi đối với các đối tượng chính sách.
d) Xây dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.
đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
e) Quyết định thành lập, sáp nhập hoặc điều chỉnh nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị chuyên môn giúp việc và các đơn vị hạch toán phụ thuộc để hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, trên cơ sở đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
g) Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; đảm bảo các chế độ, quyền lợi về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật.
h) Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, phản ảnh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi của đơn vị trong sổ sách kế toán. Thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định hiện hành.
i) Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính theo quy định hiện hành.
k) Chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể. Có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, đoàn thể tham gia giám sát, quản lý mọi mặt hoạt động của đơn vị.
4. Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố. Các Phó Chỉ huy trưởng được Chỉ huy trưởng phân công phụ trách, quản lý, chỉ đạo một số công tác và một số đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố. Các Phó Chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm trước Chỉ huy trưởng và Ủy ban nhân dân Thành phố về nhiệm vụ được phân công.
Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố
1. Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn:
a) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
b) Phòng Xã hội;
c) Phòng Y tế;
d) Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương;
đ) Văn phòng;
e) Ban Quản lý dự án;
g) Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong.
2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
a) Trung tâm Giáo dục Dạy nghề và Giải quyết việc làm Nhị Xuân;
b) Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 1;
c) Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 2;
d) Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 3;
đ) Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong.
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền thực hiện một số quyền của chủ sở hữu được quy định tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp).
4. Doanh nghiệp khác (do Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố góp vốn thành lập theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố):
a) Công ty Cổ phần Cao su Thành phố Hồ Chí Minh;
b) Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thanh niên xung phong.
 
Chương IV
CÁC MỐI QUAN HỆ
 
Điều 7. Đối với Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố
1. Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố có trách nhiệm báo cáo, trình bày và cung cấp tài liệu cho Hội đồng nhân dân Thành phố, trả lời các chất vấn hoặc kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
2. Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân Thành phố, chịu sự kiểm tra của Ủy ban nhân dân Thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phải thực hiện đúng chế độ báo cáo, xin chỉ thị, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trong tổ chức các hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố; tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ủy ban nhân dân Thành phố triệu tập; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chủ trương và quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến cơ quan, đơn vị trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố.
4. Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền được giao; đối với những vấn đề vượt quá quyền hạn được giao, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách xem xét, quyết định.
Điều 8. Đối với các Bộ - ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố khác
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố được quan hệ với các cơ quan thuộc các Bộ - ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố khác để báo cáo hoặc thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.
Điều 9. Đối với Sở - ngành thành phố
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phối hợp với các Sở - ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố và theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao, được yêu cầu các Sở - ngành thành phố phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Điều 10. Đối với Ủy ban nhân dân quận - huyện
Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố trực tiếp làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố và cùng các quận - huyện quản lý, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.
Điều 11. Quan hệ với Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố có nhiệm vụ phối hợp với Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện các chương trình liên tịch cụ thể, thiết thực về công tác thanh niên và có sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình liên tịch hàng năm.
Điều 12. Quan hệ với các địa phương nơi trú đóng
1. Các đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố hoạt động ở địa phương nào, phải chịu sự quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương đó; thường xuyên có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi trú đóng.
2. Căn cứ vào chương trình ký kết, hợp tác giữa thành phố và các tỉnh, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thanh niên xung phong hoạt động tại các tỉnh tích cực thực hiện các nhiệm vụ hợp tác được phân công, góp phần xây dựng địa phương.
 
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 13.
Căn cứ nội dung Quy chế này, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình công tác, các mặt hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, ban hành Quy chế làm việc cụ thể của Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố; tổ chức các phòng - ban, sắp xếp bố trí cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.
Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện theo chức năng và nhiệm vụ của ngành, địa phương mình, có trách nhiệm phối hợp với Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố để thực hiện Quy chế này.
Điều 14.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy chế này, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với thí sinh dự tuyển ngạch nhân viên thư viện và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện: Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Xuân, Ứng Hòa, Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh năm 2012

Quyết định 3093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với thí sinh dự tuyển ngạch nhân viên thư viện và điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện: Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Xuân, Ứng Hòa, Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh năm 2012

Lĩnh vực khác

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi