Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 25/2008/QĐ-UBND

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:25/2008/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành:31/03/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số: 25/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng

Quỹ quốc phòng, an ninh

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2132/STC-NS ngày 03 tháng 3 năm 2008 về điều chỉnh quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 96/2001/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh.

Điều 3.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY CHẾ

 

Về tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng

Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND

ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

 


Điều 1.Quỹ quốc phòng, an ninh là quỹ có nguồn thu từ sự đóng góp của nhân dân, cơ quan, tổ chức dưới hình thức vận động, tự nguyện, được thành lập theo quy định của Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp vận động nhân dân, cơ quan tổ chức tùy theo khả năng đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh. Ủy ban nhân dân các cấp không giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với các dịch vụ công mà người dân được hưởng.

Điều 2.Đối tượng vận động đóng góp của Quỹ quốc phòng, an ninh là các hộ dân và các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội.

Điều 3.Quỹ quốc phòng, an ninh được sử dụng chi cho công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương và được phân phối sử dụng như sau:

Trích 5% trên tổng số thu để bồi dưỡng cho người trực tiếp đi thu.

Số còn lại sử dụng vào việc chi hoạt động củng cố, phát triển mạng lưới quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Điều 4.Phương thức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh: Vận động sự đóng góp tự nguyện của các hộ dân và các cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trên địa bàn Thành phố.

Điều 5.Việc thu Quỹ quốc phòng, an ninh phải sử dụng biên lai thu theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính do cơ quan tài chính phát hành.

Điều 6.Các trường hợp sau đây được Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn miễn vận động đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh:

6.1. Hộ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh.

6.2. Hộ xóa đói giảm nghèo, già neo đơn.

6.3. Gia đình có con em tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng dân quân thường trực.

Điều 7.

Quỹ quốc phòng, an ninh do Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trực tiếp quản lý và sử dụng. Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn xây dựng dự toán thu và kế hoạch sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Việc quản lý sử dụng quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn phải thực hiện công khai tài chính và kết quả thu, quản lý sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh theo đúng quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 về hướng dẫn công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

Điều 8.Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện thu và quản lý sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh của phường - xã, thị trấn trên địa bàn. Định kỳ ngày 31 tháng 12 hàng năm thực hiện báo cáo kết quả thu, chi quỹ cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và Sở Tài chính./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi