Quyết định 2465/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy trình chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2465/2008/QĐ-UBND

Quyết định 2465/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy trình chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2465/2008/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành:10/06/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Doanh nghiệp
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số: 2465/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Về quy trình chuyển đổi công ty nhà nước

thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Thông tư số 24/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 25/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tại Tờ trình số 188/ĐMDN ngày 14 tháng 5 năm 2008 về quy trình chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Điều 3.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Trung Tín

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

 

 

Chuyển đổi công ty nhà nước

thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-UBND

ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

 


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nhà nước thực hiện tốt việc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo đúng các quy định của Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn một số vấn đề về trình tự, thủ tục chuyển đổi các công ty nhà nước của thành phố sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

1. Thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên(sau đây gọi tắt là Ban chuyển đổi doanh nghiệp):

a)Căn cứ phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2007 - 2010 tại Quyết định số 1057/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, các tổng công ty và công ty nhà nước dự kiến danh sách nhân sự tham gia vào Ban chuyển đổi doanh nghiệp và gửi về Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp.

b)Thành phần Ban chuyển đổi doanh nghiệp gồm:

- Đối với công ty nhà nước độc lập và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty:Giám đốc hoặc Phó Giám đốc làm Trưởng ban; Kế toán trưởng là Ủy viên thường trực; các Trưởng Phòng - Ban: Kế hoạch, Kinh doanh, Tổ chức cán bộ, Kỹ thuật làm Ủy viên, mời thêm đại diện đơn vị chủ quản, Bí thư Đảng ủy (hoặc Chi bộ) và Chủ tịch Công đoàn công ty tham gia làm Ủy viên.

- Đối với tổng công ty và công ty nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con:Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban, Tổng Giám đốc là Phó Trưởng ban, Kế toán trưởng là Ủy viên thường trực, các Trưởng Phòng, Ban: Kế hoạch, Kinh doanh, Tổ chức cán bộ, Kỹ thuật làm Ủy viên, mời thêm Bí thư Đảng ủy (hoặc Chi bộ) và Chủ tịch Công đoàn công ty tham gia làm Ủy viên.

2. Giao tài sản cố định:

a)Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp, Ban Chuyển đổi doanh nghiệp chịu trách nhiệm căn cứ sổ sách kế toán đến thời điểm chuyển đổi, rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng sử dụng các tài sản cố định đang quản lý phải sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh, không cho thuê, không bỏ trống (không lập bản vẽ hiện trạng nhà xưởng, hiện trạng địa chính), tổng hợp danh sách đề nghị giao tài sản để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (có xác nhận của đơn vị chủ quản) và gửi về Sở Tài chính (Ban Chỉ đạo 09) và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố. Đối với tài sản không giao phải nêu rõ hướng xử lý gửi về Ban Chỉ đạo 09.

b)Sở Tài chính (Ban Chỉ đạo 09) căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ giao tài sản cố định và phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của doanh nghiệp, có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc giao hay không giao các tài sản cố định để thực hiện chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trong vòng 20 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp), gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định (trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Sở Tài chính).

3. Lập hồ sơ phương án xử lý tài chính (do Chi cục Tài chính doanh nghiệp hướng dẫn):

Sau khi có quyết định thành lập Ban chuyển đổi, công ty nhà nước có trách nhiệm kiểm kê tài sản, các nguồn vốn và quỹ hiện có, lập báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm kết thúc năm hoặc quý gần nhất quyết định thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp.

Căn cứ kết quả kiểm kê, phân loại tài sản, vốn và số liệu trong báo cáo tài chính, công ty lập phương án xử lý những vấn đề tài chính để báo cáo Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố xem xét phê duyệt phương án xử lý tài chính và xác định vốn điều lệ, trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp.

4. Lập báo cáo sử dụng lao động và phương án chuyển giao lao động

Doanh nghiệp xây dựng phương án tổ chức lao động chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong vòng 15 ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp, gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.

Về phương án sắp xếp lao động dôi dư (nếu có) sau khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước và lập phương án theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

5. Xây dựng phương án chuyển đổi và dự thảo điều lệ:

5.1.Ban chuyển đổi doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án chuyển đổi và dự thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo các nội dung chính như sau:

a)Giới thiệu quá trình thành lập và thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất; giới thiệu tình hình tài chính; sơ đồ tổ chức nhân sự hiện tại.

b)Phương án xử lý các tồn tại về tài chính (nếu có) tại thời điểm chuyển đổi đã được cơ quan có chức năng thẩm định.

c)Phương án chuyển giao lao động, danh sách lao động và thực hiện các chính sách đối với người lao động theo Bộ Luật Lao động và quy định.

d)Phương án chuyển đổi:

- Xây dựng vốn điều lệ trên cơ sở quy mô hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định.

- Tùy theo quy mô, ngành nghề kinh doanh, xác định cơ cấu tổ chức quản lý theo một trong hai mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Kiểm soát viên hoặc theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và Kiểm soát viên.

- Dự kiến phương hướng, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trong 3 năm sau khi chuyển đổi.

e)Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo nội dung quy định tại Điều 12 Nghị định số 95/2006/NĐ-CP và Luật Doanh nghiệp.

f)Trình duyệt phương án chuyển đổi

- Tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức (bất thường) để phổ biến công khai các dự kiến phương án chuyển đổi nêu trên cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp.

- Hoàn chỉnh đề án chuyển đổi chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thông qua biên bản thẩm định hồ sơ tài chính và phương án chuyển giao và sử dụng lao động của doanh nghiệp.

5.2.Phương án chuyển đổi được thông qua Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước trong vòng 7 ngày (đối với trường hợp chuyển đổi tổng công ty và các công ty thành viên tổng công ty), được thông qua cơ quan chủ quản trong vòng 7 ngày (đối với các công ty nhà nước độc lập) trước khi gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

5.3.Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề án chuyển đổi của doanh nghiệp, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trình ký trong vòng 7 ngày).

6. Tổ chức triển khai thực hiện đề án chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

a) Ban chuyển đổi doanh nghiệp:

- Xử lý theo phương án chuyển đổi đã được phê duyệt đối với số tài sản thuê, mượn, nhận giữ hộ, nhận ký gửi; tài sản không có nhu cầu sử dụng, tài sản ứ đọng chờ thanh lý; xử lý tài chính và công nợ, bao gồm tài sản dôi thừa, tài sản hao hụt, mất mát và các tổn thất khác về tài sản của doanh nghiệp; xử lý đối với các khoản nợ phải thu - phải trả.

- Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp phải dự kiến người làm Chủ tịch Công ty hoặc dự kiến các thành viên tham gia Hội đồng thành viên, thông qua đơn vị chủ quản doanh nghiệp và gửi về Sở Nội vụ và Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

b) Về việc bổ nhiệm nhân sự Chủ tịch công ty và Hội đồng thành viên:

- Sở Nội vụ thành phố có trách nhiệm trìnhỦy ban nhân dân thành phố ra quyết định bổ nhiệm nhân sự Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên trong vòng 15 ngày (đối với trường hợp chuyển đổi tổng công ty và các công ty nhà nước độc lập), kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thủ tục hồ sơ nhân sự do Sở Nội vụ thành phố hướng dẫn.

- Tổng công ty bổ nhiệm nhân sựChủ tịch Công ty hoặc Hội đồng thành viên trong vòng 15 ngày (đối với trường hợp chuyển đổi các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty), kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

c) Phê duyệt Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Đối với công ty thành viên trực thuộc tổng công ty hoặc công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Hội đồng quản trị tổng công ty hoặc công ty phê duyệt.

- Đối với tổng công ty và công ty nhà nước độc lập trực thuộc các Sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện: Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Thẩm quyền phê duyệt báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm chính thức chuyển đổi:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi là thời điểm đăng ký kinh doanh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt như sau:

- Đối với công ty nhà nước độc lập, tổng công ty hoặc công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con: trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt (thông qua Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố trong vòng 7 ngày).

- Đối với công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty hoạt động theomô hình công ty mẹ - công ty con: báo cáo tài chính được tổng công ty phê duyệt.

Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo tài chính này là cơ sở để bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Báo cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển đổi phải được kiểm toán theo quy định hiện hành.

e) Tổ chức bàn giao và đăng ký kinh doanh:

Doanh nghiệp chuyển đổi đăng ký kinh doanh và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm các giấy tờ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi của Ủy ban nhân dân thành phố và các giấy tờ khác có liên quan.

Chủ tịch công ty hoặc Hội đồng thành viên hoàn tất những công việc còn lại như xin khắc dấu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nộp lại con dấu của doanh nghiệp nhà nước, làm thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà nước về tài sản từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ký lại các hợp đồng lao động...

Công ty nhà nước bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn toàn bộ tài sản, vốn, quỹ, công nợ có đến thời điểm chuyển đổi và báo cáo tài chính đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cùng các hồ sơ tài liệu liên quan. Việc giao, nhận từ công ty nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn phải có biên bản ký kết giữa đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước và đại diện chủ sở hữu công ty TNHH được quy định tại Điều 3 Nghị định số 95/2006/NĐ-CP của Chính phủ làm căn cứ để quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Những tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý được xác định trong phươngán chuyển đổi, doanh nghiệp chưa xử lý xong được chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn tiếp tục xử lý.

f) Đăng ký lại quyền sở hữu tài sản:

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với tài sản được chuyển từ doanh nghiệp chuyển đổi sang công ty tại cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký.

Trong quá trình thực hiện các nội dung hướng dẫn trên, nếu có vướng mắc, đề nghị các Sở - ngành thành phố, các tổng công ty nhà nước và các công ty nhà nước chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phản ảnh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố) để nghiên cứu hướng dẫn giải quyết./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố

Quyết định 47/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố

Đất đai-Nhà ở, Lĩnh vực khác

Quyết định 2427/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch phát triển siêu thị quận 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Quyết định 2427/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung phần quy hoạch phát triển siêu thị quận 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới Chợ - Siêu thị - Trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Lĩnh vực khác

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi