Quy chế tạm thời về việc cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUY CHẾ TẠM THỜI CỦA LIÊN NGÀNH TỔNG CỤC DU LỊCH -
BỘ NỘI VỤ BỘ NGOẠI GIAO - BAN VIỆT KIỀU TRUNG ƯƠNG VỀ VIỆC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM DU LỊCH VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC DU LỊCH HOẶC DU LỊCH KẾT HỢP THĂM QUÊ HƯƠNG, GIA ĐINH

 

Để tạo điều kiện cho khách du lịch vào Việt Nam ngày càng nhiều theo chủ trương chung của Nhà nước, Tổng cục Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, và Ban Việt kiều Trung ương đã thống nhất về thủ tục nhập xuất cảnh đối với người nước ngoài vào Việt Nam du lịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình như sau

:

I- ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP THỊ THỰC NHẬP, XUẤT CẢNH

 

1- Người nước ngoài muốn vào Việt Nam du lịch thì từng trường hợp một được xét cấp thị thực nhập xuất cảnh.

2- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bao gồm những người vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và những người đã vào quốc tịch nước ngoài) cùng với vợ hoặc chồng và con của họ (kể cả trường hợp là người nước ngoài) muốn về Việt Nam du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình thì từng trường hợp một được xét cấp thị thực nhập, xuất cảnh, có ưu tiên đối với cán bộ, hội viên các phong trào Việt kiều yêu nước và người có nhiều đóng góp cho đất nước.

3- Những đối tượng sau đây chưa được xét cho nhập cảnh vào Việt Nam du lịch:

- Những tội phạm chiến tranh.

- Những người cầm đầu hay hoạt động trong các tổ chức phát xít mới, các tổ chức khủng bố quốc tế, các tổ chức buôn lậu quốc tế.

- Những người trước đây đã gây nhiều tội ác chống cách mạng Việt Nam, những người tham gia các tổ chức phản động đang hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam ở nước ngoài.

- Những người phạm tội, những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự và hành chính chạy trốn ra nước ngoài.

- Những người đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam trong lần nhập cảnh trước.

- Những người cố ý khai sai sự thật để nhập cảnh vào Việt Nam.

 

II- THỦ TỤC NHẬP, XUẤT CẢNH

 

1- Người nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn vào Việt Nam du lịch phải làm 3 đơn xin nhập, xuất cảnh theo mẫu in sẵn kèm theo 3 ảnh cỡ 4cm x 6cm, chụp nửa người, mặt nhìn thẳng, đầu để trần. Một đơn kèm một ảnh đương sự gửi cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự hoặc cơ quan đại diện khác được uỷ quyền cấp thị thực nhập, xuất cảnh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ở nước ngoài mà đương sự thấy thuận tiện nhất (dưới đây gọi tắt là cơ quan đại diện). Hai đơn kèm hai ảnh còn lại đương sự mang theo sang Việt Nam và chuyển cho đại diện của Tổng cục Du lịch tại điểm nhập cảnh đầu tiên ở Việt Nam.

2- Để việc xét duyệt đơn của khách du lịch được nhanh chóng. Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài phần gửi trước cho Tổng cục Du lịch những nội dung sau đây :

- Họ và tên khách du lịch.

- Ngày và nơi sinh.

- Quốc tịch.

- Nghề nghiệp.

- Số hộ chiếu.

Riêng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn về nước du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình ngoài 5 nội dung trên cần thêm :

- Ngày và số giấy phép xuất cảnh (nếu có) hoặc thời gian, lý do và hình thức xuất cảnh.

- Họ và tên, địa chỉ của thân nhân ở Việt Nam và quan hệ của đương sự đối với thân nhân đó.

Tổng cục Du lịch làm công văn gửi Bộ Nội vụ để xin xét cấp thị thực nhập, xuất cảnh cho khách du lịch và thông báo cho Ban Việt kiều Trung ương biết nếu khách du lịch là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Khách du lịch nhập, xuất cảnh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam phải theo đúng cửa khẩu, đi đúng tuyến du lịch, chấp hành đầy đủ pháp luật, thể lệ quy định của Việt Nam và phải ngủ của khách sạn do ngành du lịch quản lý. Khách du lịch muốn thay đổi cửa khẩu, nhập, xuất cảnh, muốn đi ra ngoài tuyến du lịch hoặc thay đổi chương trình du lịch phải được Bộ Nội vụ đồng ý.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng với vợ hoặc chồng và con của họ về nước du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình, khi thực hiện phần thăm quê hương, gia đình phải được Tổng cục Du lịch hướng dẫn làm đầy đủ các thủ tục với chính quyền địa phương như những người chỉ về thăm quê hương, gia đình.

Tổng cục Du lịch sơ kết định kỳ phần hoạt động của khách du lịch liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và hàng tháng thông báo cho Bộ Nội vụ biết.

Sau 3 tháng kể từ ngày cấp thị thực nhập, xuất cảnh mà khách du lịch không vào Việt Nam du lịch thì thị thực đó không còn giá trị.

 

 

 

III- THỜI HẠN XÉT CẤP THỊ THỰC NHẬP XUẤT CẢNH

Thời hạn xét duyệt cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch là 7 ngày (kể từ ngày Bộ Nội vụ nhận được công văn).

Thời hạn xét duyệt cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng với vợ hoặc chồng và con của họ về nước du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình lần đầu là 30 ngày, người về lần thứ hai trở đi (kể cả chỉ về thăm và về du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình) là 20 ngày.

Sau khi xét duyệt, Bộ Nội vụ thông báo ngay cho Tổng cục Du lịch để báo cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhập, xuất cảnh cho khách du lịch. Trường hợp đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình. Bộ nội vụ thông báo trực tiếp cho Ban Việt kiều Trung ương (đồng gửi Tổng cục Du lịch) để báo cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực nhập, xuất cảnh.

Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đóng dấu thị thực nhập, xuất cảnh "du lịch" cho khách du lịch.

Sau 12 ngày đối với người chỉ vào du lịch và sau 35 ngày đối với người vào du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình (kể từ ngày cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài điện về Tổng cục Du lịch thông báo danh sách khách du lịch) mà không được Tổng cục Du lịch hoặc Ban Việt kiều Trung ương trả lời kết quả xét duyệt thì cơ quan đại diện ta có thẩm quyền xét cấp thị thực nhập, xuất cảnh cho họ và báo cho Tổng cục Du lịch biết.

Người nước ngoài đã có thị thực nhập, xuất cảnh vào Việt Nam để công tác, học tập.. . nếu muốn đi tham quan du lịch sẽ do Tổng cục Du lịch đảm nhiệm.

Trên đây là quy chế tạm thời về thủ tục nhập, xuất cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương gia đình. Trong quá trình thực hiện. Tổng cục Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Ban Việt kiều Trung ương sẽ trao đổi, rút kinh nghiệm và có thể điều chỉnh cho hoàn chỉnh hơn.

Quy chế tạm thời này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 1987.

 

 

thuộc tính Quy chế Không số

Quy chế tạm thời về việc cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước du lịch hoặc du lịch kết hợp thăm quê hương, gia đình
Cơ quan ban hành: Ban Việt kiều Trung ương; Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; Tổng cục Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:Không sốNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quy chếNgười ký:Bùi Đức Lập; Cao Đăng Chiếm; Nguyễn Dy Niên; Trần Quốc Hương
Ngày ban hành:30/03/1987Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Quy chế Không số

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi