Phòng cháy chữa cháy thi khối nào? Điều kiện thi Phòng cháy chữa cháy

Hiện nay, nhiều người quan tâm đến Ngành phòng cháy chữa cháy. Theo đó, nhiều học sinh thắc mắc muốn học Phòng cháy chữa cháy thi khối nào? Điều kiện thi vào ngành Phòng cháy chữa cháy là gì?

1. Phòng cháy chữa cháy thi khối nào?

Phòng cháy chữa cháy thi khối nào?
Phòng cháy chữa cháy thi khối nào? (Ảnh minh họa)

Hiện nay trên cả nước, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là trường duy nhất đào tạo ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo đề án tuyển sinh mới nhất của Đại học Phòng cháy chữa cháy, thì ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  chỉ tuyển sinh bằng tổ hợp xét tuyển là A00 (bao gồm các môn Toán, Lý, Hóa).

Theo đó, để thi vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, thì các bạn học sinh cần đăng ký thi khối A00.

2. Điều kiện thi Đại học Phòng cháy chữa cháy 2024

* Các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

- Đối tượng, điều kiện dự thi THPT quốc gia được Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) quy định như sau:

“Đối tượng, điều kiện dự thi

1. Đối tượng dự thi gồm:

a) Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

b) Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

c) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

d) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

2. Điều kiện dự thi:
a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;
b) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;
c) Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;
d) Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.”

- Đối tượng, điều kiện dự tuyển Đại học được quy định tại Điều 5 Quy chế tuyển sinh đại học Ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

“ Đối tượng, điều kiện dự tuyển

1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:

a) Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại Điều 9 Quy chế này;

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

3. Đối với một chương trình đào tạo hoặc một ngành đào tạo áp dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo có thể quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển sinh nhưng phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

4. Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, cơ sở đào tạo thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.”

* Các điều kiện tuyển sinh đại học chính quy CAND Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy:

Theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy đối với việc tuyển mới đại học chính quy CAND 2024, thì ngoài các quy định chung của Bộ Giáo dục, thí sinh cần đáp ứng điều kiện sau:

- Người dự tuyển phải đủ tiêu chuẩn về chính trị và phẩm chất đạo đức theo quy định của Bộ Công an theo Thông tư 48/2023/TT-BCA, Hướng dẫn 19119/X01-P6 ngày 23/11/2023 và Hướng dẫn 19129/HD-TCCB ngày 23/11/2023 của X01;

- Đối với Chiến sĩ nghĩa vụ Công an phải có thời gian công tác đạt từ 15 tháng trở lên (được tính đến tháng thi tuyển); được xếp loại cán bộ ở đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

- Đối với Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều phải đạt từ mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đồng thời người này phải có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

- Đối với Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công dân thường trú tại địa phương của nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh T11 trong các năm học cấp 3 hoặc tương đương đạt học lực từ mức khá trở lên;

- Đối với thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an mà tại ngũ và thí sinh thuộc nhóm Đối tượng 01 thì học lực phải đạt học lực từ loại trung bình trở lên;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, học sinh T11 mỗi môn thuộc tổ hợp phải đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Công dân thường trú tại địa phương tại nơi đăng ký sơ tuyển mỗi môn phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp đối với người dân tộc thiểu số từng môn phải đạt từ mức 6,5 điểm trở lên (tuy nhiên Chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân tại ngũ và thí sinh thuộc nhóm đối tượng 01 không phải đáp ứng điều kiện này);

- Học sinh T11, công dân thường trú tại địa phương của nơi đăng ký sơ tuyển trong các năm học cấp 3 hoặc tương đương hạnh kiểm loại khá trở lên, phải chưa kết hôn, chưa có con đẻ và con nuôi theo quy định pháp luật;

- Tính đến năm thí sinh tham gia dự tuyển thi học sinh T11, công dân thường trú tại địa phương tại nơi đăng ký sơ tuyển không được quá 22 tuổi, nếu người này là người dân tộc thiểu số thì không quá 25 tuổi;

- Thí sinh phải đủ sức khỏe tuyển sinh tuyển mới vào CAND theo Thông tư 62/2023/TT-BCA, cụ thể theo đó:

Chỉ thực hiện tuyển thí sinh đã đạt tiêu chuẩn sức khỏe xếp loại 1 hoặc loại 2 đồng thời đáp ứng những chỉ số đặc biệt theo Thông tư số 45/2019/TT-BCA. Trong đó:

Về chiều cao:

  • Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ/công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND thì chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn  tuyển chọn tại thời điểm tuyển chọn.

  • Thí sinh dự tuyển đạt từ 1m64 - 1m95 (đối với nam), đạt từ 1m58 - 1m80 (đối với nữ). Riêng đối với thí sinh thuộc đối tượng 1, chiều cao đạt từ 1m60 - 1m95 (đối với nam), đạt từ 1m55 - 1m80 (đối với nữ), đối với người dân tộc thiểu số, chiều cao đạt từ 1m62 - 1m95 (đối với nam), đạt từ 1m56 - 1m80 (đối với nữ)

Về chỉ số khối cơ thể đạt từ 18,5 đến 30 (được tính bằng trọng lượng kg) chia cho bình phương chiều cao (mét) )

Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không được quá 3 đi-ốp, đồng thời kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (trường hợp thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực nêu trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).

phòng cháy chữa cháy thi khối nào
Điều kiện tuyển sinh Đại học Phòng cháy chữa cháy (Ảnh minh họa)

* Các điều kiện tuyển sinh Hệ dân sự chính quy

Theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy đối với việc tuyển mới đại học chính quy hệ dân sự 2024, thì ngoài các quy định chung của Bộ Giáo dục, thí sinh cần đáp ứng điều kiện sau:

- Đối tượng xét tuyển bao gồm:

  • Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc đã có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận với trình độ tương đương;

  • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành, nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển đồng thời đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp 3 theo quy định.

- Điều kiện dự tuyển

  • Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào như sau:

Đối với cách xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được dự kiến là 15.0 điểm (có bao gồm cả điểm ưu tiên).

Đối với cách xét tuyển dựa trên Học bạ thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

  • Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập theo quy định;

  • Thí sinh có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

3. Phương thức tuyển sinh Đại học phòng cháy chữa cháy 

Theo Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học này thực hiện tuyển sinh theo 03 phương thức sau:

– Phương thức thứ nhất: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

– Phương thức thứ hai: Xét tuyển bằng học bạ (đối với hệ dân sự) hoặc kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ (đối với tuyển sinh CAND)

– Phương thức thứ ba: Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT theo khối A00 . Đối với trường hợp tuyển sinh CAND thì đồng thời kết hợp với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an theo tổ hợp CA1.

Trên đây là thông tin cho câu hỏi “Phòng cháy chữa cháy thi khối nào?” và các thông tin liên quan.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mức chuẩn hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng mới nhất

Mức chuẩn hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng mới nhất

Mức chuẩn hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng mới nhất

Người có công với cách mạng đang được quy định mức chuẩn trợ cấp là bao nhiêu? Có tăng hay không? Điều kiện và đối tượng được hưởng chế độ đối với người có công với cách mạng là gì? Đây là những nội dung được đề cập đến tại bài viết sau đây.

Từ 01/7/2024, trường hợp nào bắt buộc phải ra ngân hàng khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng?

Từ 01/7/2024, trường hợp nào bắt buộc phải ra ngân hàng khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng?

Từ 01/7/2024, trường hợp nào bắt buộc phải ra ngân hàng khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng?

Ngày 01/7/2024, sau khi thực hiện xác thực sinh trắc học, người dân hoàn toàn có thể thực hiện chuyển các giao dịch trên 10 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng như bình thường. Tuy nhiên, vẫn có 04 trường hợp bắt buộc phải ra ngân hàng khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng mà người dân cần lưu ý.