Phân tích Nghị định 34/2022 về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Việc gia hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất sẽ “tiếp sức” giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và đây được xem là khoản vay không tính lãi đối với các doanh nghiệp. Dưới đây là những thông tin doanh nghiệp cần chú ý liên quan đến gia hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất được quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP.  

phan tich nghi dinh 34/2022
Phân tích Nghị định 34/2022 về gia hạn thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất (Ảnh minh họa)

1. Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất?

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP, đối tượng được gia hạn bao gồm:

Đối tượng

Ngành, lĩnh vực hoạt động

1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Xây dựng

Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng)

Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tổ, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

Thoát nước và xử lý nước thải

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế:

Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim

Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm

Trong đó:

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP;

- Sản phẩm cơ khí trọng điểm xác định theo Quyết định 319/QĐ-TTg.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Nghị định 80/2021/NĐ-CP)

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

LƯU Ý:

- Ngành kinh tế được xác định theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

- Phân ngành kinh tế gồm 5 cấp và việc xác định ngành kinh tế được áp dụng theo nguyên tắc:

+ Nếu tên ngành kinh tế thuộc ngành cấp 1 thì ngành kinh tế được gia hạn gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 2, 3, 4, 5 của ngành cấp 1;

+ Nếu tên ngành kinh tế thuộc ngành cấp 2 thì ngành kinh tế được gia hạn gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 3, 4, 5 của ngành cấp 2;

+ Nếu tên ngành kinh tế thuộc ngành cấp 3 thì ngành kinh tế được gia hạn gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 4, 5 của ngành cấp 3;

+ Nếu tên ngành kinh tế thuộc ngành cấp 4 thì ngành kinh tế được gia hạn gồm tất cả các ngành kinh tế thuộc phân cấp 5 của ngành cấp 4.

*** Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

 

2. Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất

Theo Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP thời hạn nộp thuế và tiền sử dụng đất được gia hạn như sau:

Loại thuế

Thời hạn

Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế GTGT nhập khẩu)

Kỳ tính thuế tháng 3/2022

Ngày 20/10/2022

Kỳ tính thuế tháng 4/2022

Ngày 20/11/2022

Kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8/2022

Ngày 20/12/2022

Kỳ tính thuế quý I/2022

Ngày 30/10/2022

Kỳ tính thuế quý II/2022

Ngày 31/12/2022

Chú ý:

Nếu có chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế GTGT.

Thuế TNDN

Thuế tạm nộp Quý I, II của kỳ tính thuế năm 2022

03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

Chú ý:

Nếu có chi nhánh, đơn vị trực thuộc khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế TNDN.

Thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thuế phát sinh trong năm 2022

Ngày 30/12/2022

Tiền thuê đất

50% tiền thuê đất năm 2022

Từ 31/5 - 30/11/2022

Chú ý:

Áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn.

 

LƯU Ý CHUNG:

- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực tại mục 1, 2, 3, 5 thuộc bảng 1 thì:

+ Doanh nghiệp được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.

- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 

3. Doanh nghiệp cần làm gì để được gia hạn thuế và tiền thuê đất?

Thủ tục gia hạn thuế và tiền thuê đất rất đơn giản, theo đó, khoản 1 Điều 5 Nghị định 34/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ cần:

Gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng/quý (nếu không phải nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022).

Có thể gửi Giấy đề nghị gian hạn bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.
 

phan tich nghi dinh 34/2022
Thủ tục gia hạn thuế và tiền thuê đất rất đơn giản (Ảnh minh họa)

[Các doanh nghiệp cần chú ý] Gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022 sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Riêng chủ đầu tư các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng khi làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước phải:

Gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận Giấy đề nghị gia hạn hoặc Giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện công trình.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/5 đến hết ngày 31/12/2022.

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2022/06/03/Phan_tich_Nghi_dinh_34_2022_ND_CP_0306161315.pd
Quý khách vui lòng đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem chi tiết phân tích văn bản này. Nếu Quý khách chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây!
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Tình tiết "thành khẩn khai báo ăn năn hối cải": Hiểu sao cho đúng?

Tình tiết

Tình tiết "thành khẩn khai báo ăn năn hối cải": Hiểu sao cho đúng?

Thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ được nhắc đến tương đối nhiều. Tuy vậy không phải ai cũng biết rõ khi áp dụng tình tiết này được tính là một hay hai tình tiết giảm nhẹ. Bài viết sau sẽ giúp bạn đọc hiểu đúng về tình tiết" thành khẩn khai báo ăn năn hối cải"?

Sản phẩm OCOP là gì? Những tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP là gì? Những tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP là gì? Những tiêu chí để được công nhận sản phẩm OCOP

Sau hơn 05 năm triển khai, chương trình OCOP đã được thực hiện rộng rãi và đạt được nhiều hiệu quả trên khắp các tỉnh thành trên đất nước. Vậy sản phẩm OCOP là gì? Làm thế nào để sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP? Cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu về sản phẩm OCOP nhé.  

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Thị phần là gì? Cách xác định thị phần theo Luật Cạnh tranh

Đối với doanh nghiệp khi mới bước vào thị trường, việc tìm kiếm và xác định được đối thủ cạnh tranh trực tiếp là điều hết sức quan trọng. Thị phần sẽ giúp công ty làm điều đó. Vậy thị phần là gì? Làm sao xác định được thị phần? Bài viết dưới đây  sẽ làm rõ những vấn đề này.

Du lịch là gì theo Luật Du lịch? Chính sách phát triển du lịch hiện hành

Du lịch là gì theo Luật Du lịch? Chính sách phát triển du lịch hiện hành

Du lịch là gì theo Luật Du lịch? Chính sách phát triển du lịch hiện hành

Những năm qua, du lịch Việt Nam đang phát triển rất nhanh, mở ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế và quảng bá văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế. Vậy hiểu theo Luật Du lịch, du lịch là gì. Nhà nước có chính sách phát triển du lịch như thế nào? Bài đọc này sẽ giải đáp thắc mắc cho chúng ta. Cùng theo dõi nhé!

Phân tích Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Phân tích Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Phân tích Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Ngày 20/5/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là khách hàng).