Sắp tới, môi giới phải học những gì để được hành nghề bất động sản?

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, sắp tới đây môi giới bất động sản phải học những gì để hành nghề từ 01/01/2025?

1. Sắp tới, môi giới bất động sản phải học những gì để hành nghề từ 01/01/2025?

Mới đây, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Việc xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản là cần thiết nhằm đảm bảo kịp thời hiệu thi hành của Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Theo đó, khung đào tạo sẽ bao gồm 11 chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức kinh doanh bất động sản và 02 chuyên đề liên quan tới chuyên môn môi giới bất động sản.

môi giới bất động sản phải học những gì để hành nghề
Môi giới bất động sản phải học những gì để hành nghề? (Ảnh minh họa)

1.1 Chuyên đề về kiến thức kinh doanh bất động sản 

Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản

Đối với chuyên đề này, môi giới sẽ được học các nội dung chính gồm:

- Điều kiện của tổ chức và cá nhân khi kinh doanh bất động sản.

- Điều kiện để các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh.

- Quy định về chuyển nhượng các dự án bất động sản.

- Kinh doanh quyền sử dụng đất đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản.

- Các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Thông tin về bất động sản và các dự án bất động sản khi đưa vào kinh doanh.

- Các nội dung khác về kinh doanh bất động sản theo luật định.

Chuyên đề 2: Pháp luật liên quan đến đất đai

Đối với chuyên đề pháp luật liên quan đến đất đai, môi giới sẽ được học các nội dung chính:

- Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

- Các hình thức sử dụng đất.

- Các hình thức thu tiền sử dụng đất.

Việc được bồi dưỡng các kiến thức về pháp luật liên quan đến đất giúp môi giới giúp tránh được các rủi ro về pháp lý trong hoạt động kinh doanh và giao dịch liên quan đến đất đai.

Chuyên đề 3: Pháp luật về đầu tư

Đối với chuyên đề pháp luật về đầu tư, môi giới sẽ được học về:

- Trình tự thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

- Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

Việc bồi dưỡng kiến thức về pháp luật đầu tư giúp môi giới có thể hỗ trợ tư vấn các quyết định đầu tư và quản lý hiệu quả tài sản bất động sản cho khách hàng, bao gồm từ việc mua, bán và cho thuê đến quản lý hợp đồng và những rủi ro có thể xảy ra.

Chuyên đề 4: Pháp luật về dân sự liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo đó, môi giới sẽ được bồi dưỡng các nội dung liên quan đến pháp nhân cũng như các quy tắc trong giao dịch dân sự.

Chuyên đề 5: Pháp luật về công chứng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Việc công chứng giúp giảm thiểu nguy cơ tranh chấp trong các giao dịch bất động sản và là nội dung quan trọng mà bất kỳ môi giới nào cũng cần biết để có thể thực hiện hỗ trợ pháp lý cho khách hàng khi cần thiết.

Theo đó, môi giới bất động sản sẽ được học về các quy trình, hồ sơ, thủ tục công chứng các loại hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Chuyên đề 6: Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đối với chuyên đề này, môi giới sẽ được học các nội dung chính gồm:

- Quy định về thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

- Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Chuyên đề 7: Pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, môi giới sẽ được học các nội dung liên quan đến thuế phí trong giao dịch bất động sản trong pháp luật về thuế cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cụ thể bao gồm:

- Các chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

- Các loại thuế phí phải đóng khi giao dịch bất động sản.

Chuyên đề 8: Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Bất động sản thường là mục tiêu phổ biến cho hoạt động rửa tiền. Do vậy, môi giới cũng sẽ được học các nội dung về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản bao gồm:

- Các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

- Các phương thức và các thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực bất động sản, cách nhận biết các dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch bất động sản như:

  • Không thể xác định được thông tin ít nhất một trong các bên giao dịch.

  • Số tiền giao dịch không khớp với tình hình tài chính.

  • Giao dịch được tiến hành bởi khách hàng đã từng bị vào danh sách liên quan tới hoạt động tài chính bất hợp pháp.

  • Hồ sơ giao dịch có dấu hiệu bị giả mạo như giả con dấu, chữ kỹ, giấy tờ đều là giả, địa chỉ bất động sản không đúng thực tế…)

  • Khách hàng tỏ ra không quan tâm tới giá và phí giao dịch phải trả khi thực hiện giao dịch.

  • Giá thỏa thuận giữa các bên không phù hợp với giá trên thị trường.

- Hướng dẫn báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.

Chuyên đề 9: Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản

Tại chuyên đề này, môi giới sẽ được học về các hình thức và thời hiệu xử phạt hành chính khi xảy ra vi phạm trong kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, các quy định về xử lý các vi phạm trong kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; quản lý, sử dụng, kê khai thông tin về nhà ở cũng sẽ là nội dung mà môi giới được học trong chuyên đề này.

Chuyên đề 10: Tổng quan chung về thị trường bất động sản

- Tổng quan về bất động sản và xu hướng phát triển của thị trường bất động sản.

- Phân loại thị trường và các yếu tố của thị trường bất động sản.

- Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản.

Chuyên đề 11: Nguyên lý hình giá bất động sản và tư vấn giá bất động sản.

Việc học nguyên lý hình giá bất động sản và tư vấn giá bất động sản giúp môi giới có thể tối ưu được giá trị của bất động sản từ việc định giá đúng đắn cho để đảm bảo lợi nhuận tối đa.

Theo đó, nội dung chính của chuyên đề 11 bao gồm:

- Giá trị và giá cả bất động sản

- Các nguyên tắc xác định giá bất động sản

- Quy trình xác định giá bất động sản

- Cách tiếp cận và các phương pháp cơ bản giúp xác định giá bất động sản

- Tư vấn giá bất động sản trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

moi-gioi-bat-dong-san-phai-hoc-nhung-gi-de-hanh-nghe
Chứng chỉ môi giới bất động sản (Ảnh minh họa)

1.2 Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản

Đối với chuyên môn về môi giới bất động sản thì sẽ bao gồm 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản bao gồm:

- Giới thiệu về dịch vụ và vai trò của môi giới bất động sản.

- Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ và yêu cầu về chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản

- Kinh nghiệm thực tiễn các nước về dịch vụ môi giới bất động sản

- Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.

Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản bao gồm:

- Kĩ năng thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản

- Kĩ năng xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản

- Lập hồ sơ thương vụ môi giới;

- Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;

- Marketing trong lĩnh vực bất động sản;

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;

- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, tổ chức và quản lý tổ chức môi giới bất động sản.

2. Học xong, môi giới có cần thi để lấy chứng chỉ?

Theo quy định tại Điều 5 dự thảo hướng dẫn về chương trình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới và điều hành sàn giao dịch bất động sản, môi giới sau khi học sẽ cần phải thi thực hành và kiểm tra cuối khóa để được lấy chứng chỉ hành nghề. Cụ thể:

* Thi lý thuyết: 

- Thời gian kiểm tra: 120 phút.

- Hình thức thi: trắc nghiệm, tự luận hoặc kết hợp.

* Thi thực hành: Người dự thi sẽ thực hành nghiên cứu thực tế các hoạt động trong môi giới bất động sản tại tổ chức môi giới bất động sản và viết báo cáo thu hoạch.

* Chi phí dự thi: Tùy vào quy định do Bộ Xây dựng quy định cũng như số lượng thí sinh đăng kí dự thi.

* Điều kiện để được dự thi: 

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án phạt tù.
  • Tốt nghiệp THPT trở lên.
  • Đã nộp đủ hồ sơ và lệ phí thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định.

Theo đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, người dự thi sát học buộc phải đạt đủ điểm và đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là cập nhật của Luật Việt Nam về đề xuất môi giới bất động sản phải học những gì để hành nghề trong dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản sẽ được ban hành sắp tới.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Khóa học tiếng Anh pháp lý nâng cao: Hội nhập trong thời đại 4.0

Khóa học tiếng Anh pháp lý nâng cao: Hội nhập trong thời đại 4.0

Khóa học tiếng Anh pháp lý nâng cao: Hội nhập trong thời đại 4.0

Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, việc sở hữu vốn tiếng Anh pháp lý mở ra cho người học nhiều cơ hội nghề nghiệp trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, làm thế nào để tìm được khóa học tiếng Anh pháp lý nâng cao chất lượng thực tế lại là băn khoăn của rất nhiều người hiện nay.

Thực trạng lao động nông thôn nước ta hiện nay và giải pháp

Thực trạng lao động nông thôn nước ta hiện nay và giải pháp

Thực trạng lao động nông thôn nước ta hiện nay và giải pháp

Lao động nông thôn chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong cơ cấu lao động của nước ta. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về thực trạng lao động nông thôn nước ta hiện nay và các giải pháp để giải quyết vấn đề việc làm cho lực lượng đông đảo này.

9+ Mẫu lời cảm ơn trong tiểu luận chuyên nghiệp, ý nghĩa nhất

9+ Mẫu lời cảm ơn trong tiểu luận chuyên nghiệp, ý nghĩa nhất

9+ Mẫu lời cảm ơn trong tiểu luận chuyên nghiệp, ý nghĩa nhất

Lời cảm ơn trong tiểu luận tuy không thuộc nội dung chính nhưng lại giữ vai trò quan trọng tạo nên sự chuyên nghiệp của bài viết. Một lời cảm ơn chân thành và ý nghĩa sẽ tạo được ấn tượng tốt với các thầy, cô hướng dẫn và hội đồng chấm thi. Hãy tham khảo các mẫu lời cảm ơn trong tiểu luận qua bài viết dưới đây!

Ô nhiễm môi trường đất: Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp

Ô nhiễm môi trường đất: Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp

Ô nhiễm môi trường đất: Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp

Ô nhiễm môi trường đất đang gây quan ngại trên các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Vậy nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, hậu quả gây ra và các giải pháp khắc phục sẽ như thế nào? Bài viết sau sẽ chia sẻ cùng bạn những vấn đề trên.

Học liệu số là gì? Điều kiện sử dụng học liệu số trong tập huấn qua mạng cho giáo viên

Học liệu số là gì? Điều kiện sử dụng học liệu số trong tập huấn qua mạng cho giáo viên

Học liệu số là gì? Điều kiện sử dụng học liệu số trong tập huấn qua mạng cho giáo viên

Học liệu số đang được sử dụng phổ biến trong ngành giáo dục. Vậy học liệu số là gì? Đâu là điều kiện sử dụng học liệu số trong tập huấn qua mạng mà các giáo viên nên biết? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!