Mẫu Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/7/2022. Trong đó, Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử là một trong những giấy tờ quan trọng khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế. Dưới đây là mẫu Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất.

1. Có bắt buộc phải lập Quyết  định sử dụng hóa đơn điện tử?

Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC về khởi tạo hóa đơn điện tử có quy định:

1. [...]

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)

Đồng thời, theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử là một trong các giấy tờ phải có khi làm thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, để khởi tạo hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải có Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử để gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

mau quyet dinh su dung hoa don dien tu
Mẫu Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất (Ảnh minh họa)

2. Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gồm những nội dung gì?

Cũng theo quy định tại Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC, nội dung cần có của Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

- Tên hệ thống thiết bị, tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

- Phương tiện điện tử;

- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

- Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

- Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

3. Mẫu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử mới nhất 2022

Mẫu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử hiện nay là Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC:

Đơn vị chủ quản:…………......
Tên tổ chức…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

………, ngày……… tháng……… năm……

QUYẾT ĐỊNH CỦA ………(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC

Căn cứ Thông tư số /2011/TT-BTC ngày /2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số …

….

Xét đề nghị của …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

- Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …/…/20….Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục…);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Lãnh đạo đơn vị;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Trên đây là mẫu Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu vẫn còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192 để được tư vấn chi tiết.

>> Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất 2022
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Khóa học pháp chế: Học ở đâu chất lượng, có việc làm ngay?

Khóa học pháp chế: Học ở đâu chất lượng, có việc làm ngay?

Khóa học pháp chế: Học ở đâu chất lượng, có việc làm ngay?

Làm pháp chế đang là hướng đi của nhiều sinh viên luật sau khi tốt nghiệp, thế nhưng tìm được khóa học pháp chế chất lượng để trang bị tốt kiến thức thực tế lại là băn khoăn của rất nhiều sinh viên. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để làm rõ vấn đề này.