Hướng dẫn cách ghi đơn vị, làm tròn số chuẩn trong hoạt động kế toán

Bài viết hướng dẫn cách ghi đơn vị, làm tròn số trong hoạt động kế toán theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Cách ghi đơn vị, làm tròn số trong hoạt động kế toán

Điều 4 Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn về cách ghi đơn vị và làm tròn số trong hoạt động kế toán như sau:

- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là "đ" và ký hiệu quốc tế là "VND".

Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, đơn vị kế toán phải đồng thời theo dõi nguyên tệ và quy đổi ra Đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Đối với các loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ khác có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam và ngoại tệ cần quy đổi.

Đơn vị kế toán có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ trong kế toán và chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong lĩnh vực kế toán nhà nước, khi phát sinh các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Cách ghi đơn vị, làm tròn số trong hoạt động kế toán

Hướng dẫn cách ghi đơn vị, làm tròn số trong hoạt động kế toán (Ảnh minh họa)

- Các đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán bao gồm: kilôgam, yến, tạ, tấn, mét vuông, mét khối, ngày công, giờ công và các đơn vị đo lường khác theo pháp luật về đo lường.

- Về đơn vị tiền tệ rút gọn: Trong lĩnh vực kinh doanh khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các công ty con, đơn vị kế toán trực thuộc hoặc đơn vị kế toán cấp trên trong lĩnh vực kế toán nhà nước khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm từ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị cấp dưới:

  • Nếu có ít nhất 01 chỉ tiêu trên báo cáo có từ 9 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng);

  • Có từ 12 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là triệu đồng (1.000.000 đồng)

  • Có từ 15 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là tỷ đồng (1.000.000.000 đồng).

- Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách cũng được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn như trên.

- Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách:

  • Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng thêm 1 đơn vị;

  • Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu nhỏ hơn 5 thì không tính.

Cách ghi đơn vị, làm tròn số trong hoạt động kế toán

Hướng dẫn cách ghi đơn vị, làm tròn số trong hoạt động kế toán (Ảnh minh họa)

Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

Điều 11 Luật Kế toán quy định về chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán như sau:

- Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải dùng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải dùng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

- Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

- Đối với doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ.

Đồng thời, khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính.

Trên đây là hướng dẫn cách ghi đơn vị, làm tròn số trong hoạt động kế toán. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục