Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 46/KH-UBND

Kế hoạch 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2014
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:46/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:03/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------
Số: 46/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI,
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ HÀ NỘI NĂM 2014
 
 
Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020 và Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 12/7/2012 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2014 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của Thành phố Hà Nội liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố.
2. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
II. NỘI DUNG
1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và kiến thức về giới và bình đẳng giới
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: như tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại cơ sở; xuất bản các sản phẩm truyền thông; Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các nhóm đối tượng trẻ như thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ truyền thông và các cấp lãnh đạo.
- Xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền về bình đẳng giới.
2. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
- Chủ động phát hiện, tạo nguồn, xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Mạnh dạn đề xuất, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đào tạo cơ bản và đã trải qua công tác cơ sở vào các vị trí lãnh đạo quản lý.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm nâng cao kiến thức về vấn đề giới và nội dung luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.
3. Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới
- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới à vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp theo quy định hiện hành, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp.
- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ Thành phố tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp Thành phố, cấp huyện; cán bộ lao động – xã hội cấp xã.
4. Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới
- Năm 2014 là năm bản lề chuẩn bị kết thúc việc thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 do đó các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả theo Kế hoạch của UBND Thành phố đã đề ra.
- Thực hiện lồng ghép giới trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và từng ngành, từng địa phương. Năm 2014, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 và Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/7/2012 của UBND Thành phố đề ra.
- Xây dựng các chương trình, dự án từ Thành phố đến cơ sở và triển khai thực hiện hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới.
- Các quận, huyện, thị xã và cơ sở xây dựng quy chế phối hợp giữa UNBD và Hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp triển khai thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.
5. Tăng cường các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Tiếp tục triển khai dự án “Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ” trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2014. Tổ chức tổng kết đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Dự án, đồng thời xây dựng và phê duyệt Dự án “Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ” trên đại b Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2017.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với một số sở, ngành; quận huyện. Giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến bình đẳng giới và phụ nữ. Phát hiện và đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong các lĩnh vực qua các cuộc kiểm tra.
- Đôn đốc các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp quận, huyện, thị xã.
- Tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố và các quận, hyện, thị xã định kỳ 6 tháng và cả năm.
- Duy trì hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy chế đã đề ra. Chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và quận, huyện, thị xã nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10/2014.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị; học tập trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài.
- Phối hợp với ngành Tài chính triển khai thực hiện Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính tạo điều kiện cho hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ các ở, ban ngành, đoàn thể và địa phương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2015 trên cơ sở lồng ghép các chỉ tiêu vào Chương trình kế hoạch năm của các sở, ngành, địa phương và Thành phố.
- Phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 và Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 12/7/2012 của UBND Thành phố.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới tại những địa bàn khó khăn, vùng dân tộc, thiểu số.
- Tập huấn nghiệp vụ công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ của các Sở, banh ngành đoàn thể Thành phố và quận, huyện, phường xã.
- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình điểm hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương có bất bình đẳng giới và nguy cơ cáo bất bình đẳng giới.
- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra một số địa phương, đơn vị về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 20/10/2014.
- Tham mưu tổ chức đi họp tập trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài hoặc các tỉnh bạn về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố.
2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố
- Triển khai Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 của UBND Thành phố đến các cấp Hội địa phương và cơ sở.
- Phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2012-2014. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Dự án vào cuối năm 2014. Chủ trì xây dựng Đề án “Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2017.
- Chủ trì tham mưu tổ chức gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong đội ngũ cán bộ nữ chủ chốt của Thành phố và quận, huyện, thị xã nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 20/10/2014 cấp Thành phố.
- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp. Kịp thời kiến nghị với Thành ủy, UBND Thành phố những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Phát hiện giới thiệu cán bộ nữ với các cấp ủy Đảng.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tham mư bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới thành phố Hà Nội đến năm 2015, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới trong việc giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.
4. Sở Tài chính: Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính; Thông tư 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/4/2012. Cấp đủ kinh phí tạo điều kiện để triển khai công tác bình đẳng giới và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hoạt động hiệu quả. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ. tham mưu với UBND Thành phố ban hành định mức cụ thể chế độ phụ cấp cho thành viên tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Hà Nội.
5. Sở Ngoại vụ: phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình và tổ chức đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài.
6. Sở Nội vụ: Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo Thành phố, nữ đại biểu HĐND các cấp bằng nguồn kinh phí của Đơn vị; Chủ động phối hợp với Ban tổ chức Thành ủy thực hiện Chỉ thị 07/CT-TU ngày 20/12/2011 của Thành ủy Hà Nội.
7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền về giới, bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về bình đẳng cho đội ngũ phóng viên báo chí trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
8. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy:  Chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội.
9. Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch năm 2014 để xây dựng và tổ chức thực hiện trong phạm vi hoạt động của ngành mình. Chịu trách nhiệm lồng ghép các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của ngành với các chương trình mục tiêu và các chương trình khác theo hướng dành ưu tiên cho trẻ em giá và phụ nữ vì sự tiến bộ của toàn xã hội.
10. Cục Thống kê: Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2014 theo các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch số 100/KH-UBND và Kế hoạch 96/KH-UBND của UBND Thành phố. Tham mưu ban hành bộ chỉ tiêu số liệu về giới thống nhất triển khai thu thập trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố, các đoàn thể chính trị Thành phố: phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của tổ chức mình đạt hiệu quả.
12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị; các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2014 ở đơn vị, địa phương phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các mục tiêu về Bình đẳng giới tại địa phương.
UBND Thành phố đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Thành phố, các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp đảm bảo đúng quy định bao gồm: Kế hoạch công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 của các đơn vị gửi trước ngày 25/3/2014; Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6 và Báo cáo đánh giá kết quả công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014 gửi trước ngày 15/12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/6 và 20/12 năm 2014./.
 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban QGVSTBPN;
- Bộ Lao động – TB&XH;
- Thường trực TU, HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCTUBNDTP;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể TP
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: Đ/c CVP, PVP Đỗ ĐÌnh Hồng; Phòng VX, TH;
- Lưu VT, VXh.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi