Học sinh giỏi cấp thành phố có được tuyển thẳng không?

Học sinh giỏi cấp thành phố có được tuyển thẳng tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10, kỳ thi THPT Quốc gia hay không? Học sinh giỏi cấp thành phố thi cấp 3 có được cộng điểm không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Học sinh giỏi cấp thành phố là ai?

Học sinh giỏi cấp thành phố là một danh hiệu được trao cho học sinh có tham gia và đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi tại cấp thành phố.

Cấp thành phố có thể được hiểu tương đương với cấp tỉnh (đối với các thành phố trực thuộc trung ương, hoặc tương được với cấp huyện (đối với các thành phố thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương).

2. Học sinh giỏi cấp thành phố có được tuyển thẳng không?

Học sinh giỏi cấp thành phố có được tuyển thẳng?
Học sinh giỏi cấp thành phố có được tuyển thẳng?(Ảnh minh họa) 

2.1 Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Căn cứ quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT) có quy định những học sinh sau sẽ được tuyển thẳng đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10:

- Nhóm 1: Các học sinh tại trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Nhóm 2:  Các học sinh là người dân tộc rất ít người;

- Nhóm 3: Các học sinh khuyết tật;

- Nhóm 4: Các học sinh đã đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành riêng cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Như vậy, học sinh giỏi cấp thành phố không được tuyển thẳng đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

2.2 Đối với kỳ thi THPT quốc gia cấp 3

+ Đối với việc công nhận tốt nghiệp THPT:

Hiện nay các thí sinh đều phải tham gia dự thi để được công nhận tốt nghiệp, trừ trường hợp thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

+ Đối với việc xét tuyển đậu đại học:

Căn cứ Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT có quy định những đối tượng được xét tuyển thẳng. Theo đó, các đối tượng tại quy định này không đề cập đến nhóm Học sinh giỏi cấp thành phố hay cấp tỉnh.

Do đó, học sinh giỏi cấp thành phố không được tuyển thẳng khi thi THPT quốc gia.

3. Học sinh giỏi cấp thành phố có được cộng điểm ưu tiên?

Học sinh giỏi cấp thành phố có được cộng điểm ưu tiên?
Học sinh giỏi cấp thành phố có được cộng điểm ưu tiên? (Ảnh minh họa)

3.1 Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Căn cứ quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT) có Sở giáo dục & đào tạo của từng tỉnh sẽ quy định mức điểm cộng thêm cho mỗi nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng thêm giữa 2 nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 0.5 điểm tính (được tính theo thang điểm 10), gồm:

Nhóm đối tượng ưu tiên thứ nhất

Nhóm đối tượng ưu tiên thứ hai

Nhóm đối tượng ưu tiên thứ ba

(i) Con của liệt sĩ;

(ii) Con của thương binh bị mất sức lao động 81% trở lên;

(iii) Con bệnh binh bị mất sức lao động từ mức 81% trở lên;

(iv) Con của người đã được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

(v) Con của người hoạt động kháng chiến có bị nhiễm chất độc hóa học;

(vi) Con của người hoạt động đã cách mạng từ trước ngày 01/01/1945;

(vii) Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám của năm 1945

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang hoặc con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc con của Anh hùng lao động,

- Con của thương binh bị mất sức lao động dưới mức 81%;

- Con của bệnh binh bị mất sức lao động dưới mức 81%;

- Con của người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

- Học sinh có mẹ/cha là người dân tộc thiểu số;

- Học sinh là người thuộc dân tộc thiểu số;

- Học sinh đang sinh sống và học tập ở những vùng được xác định là có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, có thể thấy trong các nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên nêu không không có nhóm Học sinh giỏi cấp thành phố hay cấp tỉnh. Do đó, học sinh giỏi cấp thành phố không được cộng điểm ưu tiên khi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10

3.2 Đối với kỳ thi THPT quốc gia cấp 3

- Căn cứ quy định tại  Điều 39 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT) có quy định về 03 nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi thi xét tốt nghiệp THPT.

Đồng thời tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT có quy định về các đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh đại học.

Theo đó, các nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên tại cả 2 văn bản trên không đề cập đến học sinh giỏi cấp thành phố hay cấp tỉnh. Như vậy, học sinh giỏi cấp thành phố không được cộng điểm ưu tiên khi thi THPT quốc gia.

- Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 40 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT) có quy định như sau:

“Điểm khuyến khích

1. Người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT:

a) Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12: Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được cộng 2,0 điểm; giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh được cộng 1,0 điểm;

b) Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT. Đối với giải cá nhân: Đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng được cộng 2,0 điểm; giải khuyến khích quốc gia hoặc giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng được cộng 1,0 điểm. Đối với giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia; số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức từng giải; mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này. Những người học đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.”

Như vậy, đối với học sinh giỏi cấp thành phố - thành phố trực thuộc trung ương (tương đương với học sinh giỏi cấp tỉnh) có thể được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp (không cộng khi xét kết quả thi đại học) nếu thuộc 1 trong các trường hợp nêu trên.

Ví dụ học sinh giỏi cấp thành phố tại Thành phố Hồ Chí Minh giải nhất cấp tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa của lớp 12 thì sẽ được cộng 2,0 điểm để xét tốt nghiệp THPT.

4. Mức thưởng học sinh giỏi cấp thành phố 

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về mức thưởng đối với học sinh giỏi cấp thành phố. Việc khen thưởng học sinh giỏi cấp thành phố sẽ do nhà trường và địa phương quyết định dựa trên quỹ và ngân sách của từng nơi.

Trên đây là thông tin về học sinh giỏi cấp thành phố.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục