Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
  • Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
  • Loại dự thảo: Nghị định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Ngoại giao
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

Tải dự thảo