Sĩ tử 12 cần chú ý: Cách tính điểm ưu tiên đại học 2022 theo Quy chế mới

Từ ngày 22/7/2022, chế độ cộng điểm ưu tiên đại học sẽ áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học mới ban hành kèm Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.

1. Chế độ cộng điểm ưu tiên đại học theo khu vực

Chế độ cộng điểm ưu tiên khu vực được quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học 2022 như sau:

1.1. Mức điểm ưu tiên đối với từng khu vực

Khu vực

Mô tả khu vực

Điểm ưu tiên

Khu vực 1 (KV1)

-Xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

- Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

0,75 điểm

Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT)

Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

0,5 điểm

Khu vực 2 (KV2)

Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

0,25 điểm

Khu vực 3 (KV3)

Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương.

Không được cộng điểm

1.2. Cách xác định khu vực ưu tiên

Trường hợp hưởng ưu tiên theo nơi học trung học phổ thông

Khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh sẽ được xác định theo nơi mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học trung học phổ thông (hoặc trung cấp).

Nếu thời gian học tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực mà thí sinh theo học sau cùng.

Trường hợp hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Học sinh có nơi thường trú (trong thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại:

  • Xã khu vực III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi;
  • Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

  • Xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định 135/QĐ-TTg;

  • Thôn, xã đặc biệt khó khăn nếu học trung học phổ thông (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 01 trong các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Riêng quân nhân; hạ sĩ quan, sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được cử đi dự tuyển: Đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức điểm ưu tiên cao hơn.

Trường hợp đóng quân từ 18 tháng trở lên tại các khu vực có mức ưu tiên khác nhau thì hưởng điểm ưu tiên theo khu vực có thời gian đóng quân dài hơn.

Trường hợp đóng quân dưới 18 tháng thì hưởng điểm ưu tiên khu vực theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ.
diem uu tien dai hoc

2. Chế độ cộng điểm ưu tiên đại học theo đối tượng chính sách

Sau đây là nhóm các đối tượng chính sách được cộng điểm ưu tiên theo Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học 2022:

Đối tượng

Mô tả đối tượng, điều kiện

Điểm ưu tiên

Nhóm ưu tiên 1

01

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số trong thời gian học trung học phổ thông hoặc trung cấp thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1.

Cộng 02 điểm

02

Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục từ 05 năm trở lên, có ít nhất 02 năm là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên và được cấp bằng khen.

03

- Thương binh, bệnh binh, người có "Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;

- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên tại Khu vực 1;

- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên;

- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.

04

- Thân nhân liệt sĩ;

- Con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Con của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến;

- Con của người hoạt động kháng chiến mà bị dị dạng, dị tật do chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Nhóm ưu tiên 2

05

- Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học;

- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác;

- Chỉ huy phó, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở.

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày đăng ký xét tuyển.

Cộng 01 điểm

06

- Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có nơi thường trú ở ngoài khu vực đã thuộc đối tượng 01;

- Con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

- Con của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

07

- Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Lao động ưu tú từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo;

- Giáo viên đã giảng dạy đủ 03 năm trở lên dự tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên;

- Y tá, dược tá, hộ lý, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, người có bằng trung cấp Dược đã công tác đủ 03 năm trở lên dự tuyển vào đúng ngành tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Lưu ý:

- Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách thì chỉ được tính một mức điểm ưu tiên cao nhất.

- Các mức điểm ưu tiên trên tương ứng với tổng điểm 03 môn theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số). Nếu phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên trên sẽ được quy đổi tương đương.

3. Lưu ý về điểm ưu tiên đại học từ năm 2023

3.1. Thí sinh chỉ được cộng điểm ưu tiên khu vực trong 2 năm

Từ năm 2023, thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trên trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung cấp) và thêm 01 năm kế tiếp.

Theo đó, mỗi thí sinh chỉ có 02 năm liên tiếp được cộng điểm ưu tiên khu vực. Sang năm thứ 03 thi lại đại học sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực nữa.

3.2. Thí sinh có điểm thi càng cao, điểm ưu tiên càng giảm

Từ năm 2023, thí sinh đạt tổng điểm 03 môn từ 22,5 trở lên được xác định điểm ưu tiên theo công thức:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Tổng mức điểm ưu tiên

Theo công thức này, đối với các thí sinh có tổng điểm 03 môn từ 22,5 điểm trở lên - điểm thi càng cao thì mức điểm ưu tiên được cộng càng giảm.

Ví dụ:

Thí sinh có tổng điểm 03 môn là 24 điểm thì mức điểm ưu tiên được cộng chỉ còn 4/5 mức điểm ưu tiên tối đa được hưởng.

Thí sinh có tổng điểm 03 là môn 27 điểm thì mức điểm ưu tiên được cộng chỉ còn 2/5 mức điểm ưu tiên tối đa được hưởng.

Thí sinh có tổng điểm 03 môn là 30 điểm thì không được cộng điểm ưu tiên.

Trên đây là các quy định về chế độ cộng điểm ưu tiên đại học theo Quy chế tuyển sinh mới năm 2022. Nếu còn vướng mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Triết học Mác - Lênin là gì? Vai trò của triết học Mác - Lênin

Triết học Mác - Lênin là gì? Vai trò của triết học Mác - Lênin

Triết học Mác - Lênin là gì? Vai trò của triết học Mác - Lênin

Triết học Mác - Lênin là hệ thống tư tưởng đã được hình thành và thực hiện trong suốt quá trình phát triển của xã hội Việt Nam. Bài viết này chúng tôi muốn cung cấp rõ hơn những thông tin triết học Mác - Lênin là gì? Đối tượng, chức năng và nội dung cốt lõi của triết học Mác - Lênin. Hãy cùng theo dõi nhé.

Tư pháp là gì? Cơ quan nào là cơ quan tư pháp ở Việt Nam?

Tư pháp là gì? Cơ quan nào là cơ quan tư pháp ở Việt Nam?

Tư pháp là gì? Cơ quan nào là cơ quan tư pháp ở Việt Nam?

Tư pháp là một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống pháp luật của quốc gia, vậy tư pháp là gì? Hiểu đúng về tư pháp không phải là điều đơn giản, vì nó bao gồm nhiều khía cạnh, liên quan đến nhiều cơ quan và hoạt động pháp lý khác nhau. Để có được cái nhìn tổng quan về tư pháp, hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này trong bài viết dưới đây.

Quan hệ sản xuất là gì? Những yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất

Quan hệ sản xuất là gì? Những yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất

Quan hệ sản xuất là gì? Những yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất

Nếu bạn quan tâm đến vấn đề xã hội và kinh tế, có lẽ bạn đã nghe nói về khái niệm "quan hệ sản xuất". Vậy quan hệ sản xuất là gì? Và tại sao nó lại quan trọng đến vậy trong thế giới kinh tế hiện đại của chúng ta? Bài viết này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này mà còn giúp bạn áp dụng nó vào thực tế. Cùng tìm hiểu nhé!

Cần biết: 4 cách kiểm tra website lừa đảo để tránh mất tiền oan

Cần biết: 4 cách kiểm tra website lừa đảo để tránh mất tiền oan

Cần biết: 4 cách kiểm tra website lừa đảo để tránh mất tiền oan

Lừa đảo trên mạng là hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay. Theo đó, người dân cần cảnh giác khi truy cập vào các website không rõ nguồn gốc để tránh tiền mất, tật mang. Dưới đây là một số cách kiểm tra website lừa đảo ai cũng nên tìm hiểu qua.