Công văn 8494/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản được trang cấp để phục vụ hoạt động của các ban quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 8494/BTC-QLCS

Công văn 8494/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản được trang cấp để phục vụ hoạt động của các ban quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:8494/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:10/07/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác

tải Công văn 8494/BTC-QLCS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8494/BTC-QLCS, NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2006
VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC TRANG CẤP ĐỂ
PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÓ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi :

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Cơ quan Trung ương và các đoàn thể

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản được trang cấp để phụ vụ hoạt động của các Ban Quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; tránh thất thoát, lãng phí tài sản hoặc sử dụng tài sản không đúng mục đích, không đúng chế độ do Nhà nước quy định; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ dự án, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (gọi chung là Ban Quản lý dự án) và các đơn vị có liên quan thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tiến hành rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng và xử lý đối với tài sản là trụ sở làm việc, ô tô, xe máy được trang cấp để phục vụ hoạt động của tất cả các Ban Quản lý dự án, bao gồm cả các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ không hoàn lại; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản được trang cấp để phục vụ hoạt động của các Ban Quản lý dự án như sau:

a. Các Ban Quản lý dự án lập báo cáo theo Mẫu số 01A/TSDA và Mẫu số 02A/TSDA đính kèm công văn này; Đối với các Ban Quản lý dự án thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Đối với các Ban Quản lý dự án thuộc địa phương gửi báo cáo về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo theo Mẫu số 01B/TSDA và Mẫu số 02B/TSDA đính kèm công văn này, gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 15/8/2006.

2. Tăng cường công tác quản lý đối với tài sản được trang cấp để phục vụ hoạt động của các Ban Quản lý dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi mình quản lý; cụ thể như sau:

a. Đối với các dự án đã kết thúc: Thực hiện việc kiểm kê tài sản, lập phương án xử lý tài sản và tổ chức xử lý tài sản theo đúng quy định tại Thông tư 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc. Trường hợp dự án đã kết thúc, mà không báo cáo cơ quan thẩm quyền để xử lý tài sản, thì Thủ trưởng Ban quản lý dự án và Thủ trưởng cơ quan chủ quản dự án phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

b. Đối với các dự án đang hoạt động: Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả; kịp thời báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với những tài sản không còn sử dụng được hoặc không cần sử dụng trong quá trình thực hiện dự án; nghiêm cấm việc cho, mượn, bán, chuyển nhượng tài sản trái quy định, không đúng thẩm quyền.

Trong quá tình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn


BAN QLDA: ………….

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 01A/TSDA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA
(Áp đụng đối với các dự án đã kết thúc)

 

I. Bản tổng hợp tình hình xử lý tài sản:

1. Đối với tài sản là ô tô, xe máy:

Số TT

Danh mục tài sản

Số lượng (cái)

Nguồn gốc tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Thời điểm dự án kết thúc

Tài sản đã được xử lý

Tài sản chưa được xử lý

(cái)

Ghi chú

Tổ chức, cá nhân quyết định xử lý tài sản

Hình thức xử lý

Tái xuất (cái)

Thanh lý (cái)

Điều chuyển (cái)

Bán (cái)

Xử lý khác (cái)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Tài sản phục vụ công tác chung của Ban QLDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tài sản của từng dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục tài sản như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục tài sản như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối với tài sản là trụ sở làm việc:

Số TT

Danh mục tài sản

Nguồngốc tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Diện tích

(m2)

Thời điểm dự án kết thúc

Tài sản đã được xử lý

Tài sản chưa được xử lý

Ghi chú

Đất

Nhà

Tổ chức, cá nhân quyết định xử lý tài sản

Hình thức xử lý

Thanh lý

Điều chuyển

Bán

Xử lý khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Trụ sở phục vụ công tác chung của Ban QLDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trụ sở của từng dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục tài sản như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục tài sản như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị xử lý (nếu có):

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày …..tháng….năm….

Thủ trưởng Ban QLDA

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú :

- Mẫu này áp dụng cho các Ban QLDA

- Cột "Nguồn gốc tài sản": Ghi rõ tạm nhập, nhận điều chuyển, Nhà nước giao, mua sắm, xây dựng mới v.v…

- Cột 10: Ghi rõ đơn vị được nhận điều chuyển tài sản; Cột 11: Ghi rõ bán đấu giá hay bán chỉ định tài sản

- Cột 12 "Xử lý khác": Ghi rõ: Cho mượn, cho thuê v.v…

- Trường hợp tài sản phục vụ hoạt động của Ban QLDA bị mất hoặc thiếu hụt so với sổ sách, thì ghi rõ vào Cột 14 "Ghi chú"

CƠ QUAN BÁO CÁO:………

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 01B/TSDA

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA
(Áp dụng đối với các dự án đã kết thúc)

I. Bảng tổng hợp tình hình xử lý tài sản:

Số TT

Danh mục tài sản

Số lượng (cái)

Tài sản đã được xử lý

Tài sản chưa được xử lý

(cái)

Ghi chú

Tổ chức, cá nhân quyết định xử lý tài sản

Hình thức xử lý

Tái xuất (cái)

Thanh lý (cái)

Điều chuyển (cái)

Bán (cái)

Xử lý khác (cái)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Ban QLDA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tài sản phục vụ công tác chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trụ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tài sản phục vụ từng dự án (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trụ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ban QLDA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Các chỉ tiêu báo cáo như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ban QLDA 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Các chỉ tiêu báo cáo như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị xử lý (nếu có):

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày…..tháng …..năm….

Thủ trưởng cơ quan báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú :

- Mẫu này áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TƯ của các đoàn thể, UBND cấp tỉnh

- (*) "Tài sản phục vụ từng dự án" là số tổng hợp "tài sản phục vụ từng dự án" của tất cả các dự án thuộc một Ban QLDA

- Khi gửi báo cáo này về Bộ Tài chính, đề nghị kèm theo báo cáo (theo Mẫu số 01A/TSDA) của tất cả các Ban QLDA


 

BAN QLDA: ………….

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 02A/TSDA

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA
(Áp đụng đối với các dự án đang hoạt động)

 

I. Đối với tài sản là ô tô, xe máy

Số TT

Danh mục tài sản

Số lượng (cái)

Nguồn gốc tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản

Giá trị theo sổ kế toán (triệu đồng)

Thời điểm dự kiến kết thúc dự án

Ghi chú

Nguyên giá

GTCL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Tài sản phục vụ công tác chung của Ban QLDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tài sản của từng dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục tài sản như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục tài sản như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

….

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Đối với tài sản là trụ sở làm việc:

Số TT

Danh mục tài sản

Nguồn gốc tài sản

Năm đưa vào sử dụng

Diện tích (m2)

Tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản

Giá trị theo sổ kế toán (triệu đồng)

Thời điểm dự kiến kết thúc dự án

Ghi chú

Đất

Nhà

Nguyên giá

GTCL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Trụ sở phục vụ công tác chung của Ban QLDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Trụ sở của từng dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục tài sản như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh mục tài sản như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày…..tháng….năm….

Thủ trưởng Ban QLDA

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: - Mấu này áp dụng cho các Ban QLDA

- Cột "Nguồn gốc tài sản": Ghi rõ tạm nhập, nhận điều chuyển, Nhà nước giao, mua sắm, xây dựng mới v.v…

- Cột "Tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản": Ghi rõ tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản (kể cả các nhà thầu, tư vấn, giám sát, các Ban QLDA khu vực, các dự án thành phần v.v…)

- Cột "Thời điểm kết thúc dự án": Ghi rõ thời điểm dự án hoàn thành theo Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

BAN QLDA: ………….

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 02B/TSDA

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN QLDA
(Áp đụng đối với các dự án đang hoạt động)

 

Số TT

Danh mục tài sản

Số lượng (cái)

Giá trị theo sổ kế toán (triệu đồng)

Số lượng tài sản dự kiến phải xử lý khi dự án kết thúc (cái) (**)

Ghi chú

Nguyên giá

GTCL

2006

2007

2008

……

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Ban QLDA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tài sản phục vụ công tác chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trụ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tài sản phục vụ từng dự án (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trụ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xe máy

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ban QLDA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Các chỉ tiêu báo cáo như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ban QLDA 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Các chỉ tiêu báo cáo như trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

….., ngày…..tháng….năm….

Thủ trưởng cơ quan báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú :

- Mẫu này áp dụng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan TƯ của các đoàn thể, UBND cấp tỉnh

- (*) "Tài sản phục vụ từng dự án" là số tổng hợp "tài sản phục vụ từng dự án" của tất cả các dự án thuộc một Ban QLDA

- (**) "Số lượng tài sản dự kiến phải xử lý khi dự án kết thúc" được xác định trên cơ sở số lượng tài sản của từng dự án dự kiến sẽ kết thúc vào năm đó (căn cứ vào báo cáo của từng Ban QLDA)

- Khi gửi báo cáo này về Bộ Tài chính, đề nghị kèm theo báo cáo (theo Mẫu số 02A/TSDA) của tất cả các Ban QLDA

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi