Công văn về việc hoàn thuế nhập vật liệu, nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tái nhập, tái xuất, tái nhập

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 732-TC/TCT NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 1994
VỀ VIỆC HOÀN THUẾ NHẬP VẬT LIỆU, NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU, HÀNG TÁI NHẬP, TÁI XUẤT, TÁI XUẤT, TÁI NHẬP

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Đồng kính gửi: Bộ Thương mại

 

Vừa qua Bộ Tài chính nhận được nhiều công văn của các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu theo phương thức tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, kiến nghị Bộ Tài chính về việc không phải nộp thuế xuất nhập khẩu đối với các trường hợp trong thời hạn nộp thuế mà đã tái xuất hoặc tái nhập tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời cho các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu theo các phương thức này.

Căn cứ Nghị định số 54-CP, ngày 28-8-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 72A-TC/TCT, ngày 30-8-1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện, nay Bộ Tài chính hướng dẫn thêm một số điểm trong việc xử lý thuế xuất nhập khẩu đối với hàng là vật tư nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập để tái xuất khẩu, hàng tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu như sau:

1. Đối với các trường hợp:

- Hàng là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm trong thời hạn nộp thuế (90) ngày;

- Hàng tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu đã thực tái xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế (30) ngày;

- Hàng tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, đã thực tái nhập khẩu trong thời gian nộp thuế (15) ngày.

Trong ba trường hợp nói trên, Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu sẽ là cơ quan kiểm tra hồ sơ và quyết định không thu thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số lượng hàng thực tái xuất khẩu hoặc hàng thực tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế.

2. Các trường hợp nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu và tạm nhập tái xuất mà thực tái xuất khẩu ngoài thời hạn nộp thuế hoặc tạm xuất tái nhập khẩu ngoài thời hạn nộp thuế, thì phải nộp đủ thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu, sau đó làm thủ tục hoàn thuế tại Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) theo đúng quy định tại Thông tư 72A-TC/TCT ngày 30-8-1993.

Mọi trường hợp nộp chậm đều bị xử phạt chậm nộp và cưỡng chế xuất nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Đề nghị Tổng cục Hải quan xây dựng quy chế và có văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục để chỉ đạo Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất việc quản lý theo dõi và xử lý không thu thuế đối với các trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất mà thực tái xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế và trường hợp tạm tái nhập mà thực tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị Tổng cục Hải quan tổng hợp kiến nghị của hải quan các địa phương để phối hợp với Bộ Tài chính xử lý kịp thời.

 

Thuộc tính văn bản
Công văn về việc hoàn thuế nhập vật liệu, nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tái nhập, tái xuất, tái nhập
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 732-TC/TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 01/04/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------
No. 732TC/TCT
on the postponement of tax levied on raw materials to be used for production of exports, temporary import for re-export and temporary export for re import
Hanoi, April 1, 1994
 
Recently, the Ministry Finance has received different official documents from the establishments trading in exports and import under the form of temporary import for re-export temporary exports for re-export, import of raw material production of export, which have forwarded proposals to the Ministry of Finance regarding the postponement of export and import duties towards the cases where re-export or re-import took place within the term of payment of tax in order to timely create favorable conditions for them to trade in exports and imports which accord with these modes.
Pursuant to the Decree No 54/C dated 28 August of the Government providing details for implementation of the Law on Export Duty, import Duty and the Circular No 72A TC/TCT dated 30 August, 1993 of the Ministry of Finance guiding its implementation, the Ministry of Finance now guides additional points related to the settlement of goods under the form of materials and raw materials imported for production of export, temporary import goods for re-export, temporary export for re-import, as follows :
1. For the case where:
- Goods are under the form of raw materials, materials imported for production of exports, products were really exported within the term of payment of tax (90 days)
- Goods are temporarily imported for re-export, goods were really re-exported within the term of payment of tax (30 days)
- Goods are temporarily exported for re-import, goods were really reimported within the term of payment of tax (15 days)
For 3 cases as mentioned above, the local Customs Office where procedures for import are made shall be in charge of inspecting necessary documents and issuing decision not to collect import duty or export duty corresponding to the quantity of goods which were really re-exported or re-imported within the term of payment of tax.
2. For cases where raw material for production of export and temporary import for re-export and real re-export took place beyond the term of payment of tax, import duty or export duty shall be fully paid and then procedures for reimbursement of tax which was already paid shall be made at the Ministry of Finance (General Department of Taxation) in accordance with the regulations of the Circular No 72 A TC/TCT dated 30 August, 1993.
Any delays in the payment shall be subject to a fine for the delay of payment and export - import shall be forced in accordance with the regulations in force.
It is proposed that the General Department of Customs should formulate necessary regulations and issue relevant documents to guide in details in order to direct local custom offices to implement an unified management, organize a close follow up and settle the postponement of tax levied on the case, where import of raw materials for production of exports, temporary import for re-export and real re-export took place within the term of payment of tax and the case where temporary export for re-import and real re-import took place within the term of payment of tax.
During process of implementation, if any impediments occur, it is proposed that the General Department of Custom should combine all proposals forwarded by the local customs offices in order to, in co-ordination with the Ministry of Finance, settle them timely.
 

 
FOR THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Phan Van Dinh

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!