Công văn 5330/BKH-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản liên quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5330/BKH-TCTK

Công văn 5330/BKH-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản liên quan
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5330/BKH-TCTKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành:02/08/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------------

Số: 5330/BKH-TCTK

V/v: hướng dẫn tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản liên quan  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

 

Thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 2 tháng 3 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tiến hành tổng kết thi hành Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thống kê làm cơ sở cho việc nghiên cứu, xây dựng sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành việc tổng kết Luật Thống kê và các văn bản liên quan đến công tác thống kê theo nội dung hướng dẫn; bảo đảm tiến độ, thời gian quy định, số liệu đầy đủ chính xác, phản ánh thực tế việc thực thi Luật Thống kê kể từ khi Luật Thống kê có hiệu lực (01/01/2004 đến thời điểm 30/6/2010) ở từng Bộ, ngành, địa phương; đề xuất những vấn đề cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện hành.

1. Nội dung tổng kết

Tổng kết toàn diện việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thống kê (theo đề cương Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê kèm theo).

2. Phương pháp tiến hành

1. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao (Bộ, ngành): Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành đánh giá việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản liên quan. Tổ chức thống kê của Bộ, ngành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo đánh giá của các đơn vị thuộc Bộ, ngành, xây dựng báo cáo tổng kết (theo đề cương báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê).

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương đánh giá việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản liên quan đến công tác thống kê của Sở, ban, ngành, đồng thời tổng hợp và đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố (theo đề cương báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê).

Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản liên quan gửi về Tổng cục Thống kê, số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội, đồng thời qua địa chỉ thư điện tử: [email protected].

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị trao đổi với Tổng cục Thống kê, điện thoại: 04.37343678 hoặc 04.37343681.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCTK;
- Vụ Pháp chế Bộ KH-ĐT;
- Bộ Tư pháp; VPCP;
- Lưu: VT, PPCĐ.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH LUẬT THỐNG KÊ VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
(kèm theo công văn số 5330/BKH-TCTK ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, THANH TRA, KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỐNG KÊ

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Thống kê

- Việc phân công lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thi hành Luật Thống kê (Có Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc thành lập Hội đồng triển khai thực hiện Luật Thống kê …)

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thống kê, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê từ khi có Luật Thống kê. 

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê

- Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản liên quan cho các đối tượng áp dụng của Luật Thống kê từ năm 2004 đến năm 2010 (Số lớp tập huấn, số người tham gia, thời gian, nội dung chủ yếu …):

+ Tại Bộ, ngành: đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê cho các đối tượng nào sau đây:

* Lãnh đạo các Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc;

* Lãnh đạo Sở, ban, ngành thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

* Cán bộ thống kê của các Vụ, Viện và đơn vị trực thuộc và thống kê Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

+ Tại địa phương: đã tổ chức các hội nghị phổ biến Luật Thống kê cho các đối tượng nào sau đây:

* Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lao động UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

* Cán bộ UBND xã, phường, thị trấn;

* Lãnh đạo, cán bộ kế toán - thống kê các doanh nghiệp Trung ương và địa phương trên địa bàn.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê của các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê từ năm 2004 đến năm 2010

- Số cuộc thanh tra.

- Số đối tượng thanh tra.

- Kết quả thanh tra phát hiện vi phạm và xử lý vi phạm.

- Các cuộc kiểm tra nghiệp vụ, chuyên môn.

Nhận xét đánh giá: Những ưu điểm, nhược điểm trên các mặt công tác nêu trên.

II. VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THỐNG KÊ VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Đánh giá, nhận xét về tình hình và việc chấp hành Luật Thống kê ở Bộ, ngành, địa phương; nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó (khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của Luật Thống kê, về cơ chế phối hợp, về thẩm quyền, về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện pháp luật thống kê).

Việc đánh giá việc chấp hành các quy định của Luật Thống kê và các văn bản liên quan cần tập trung trên các mặt sau đây:

1. Đối với Bộ, ngành:

Đánh giá về tình hình thực hiện các quy định về:

1.1. Điều tra thống kê (theo các điều từ điều 11 đến điều 16 Luật Thống kê, theo Điều 11 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, theo Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia).

1.2. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, của Bộ, ngành; việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ, ngành (theo các điều từ điều 17 đến điều 23 Luật Thống kê, theo các điều từ điều 14 đến điều 18 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thống kê, theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành).

1.3. Việc thực hiện các quy định về bảng phân loại thống kê (theo Điều 9 Luật Thống kê, Điều 6 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

1.4. Việc thực hiện các quy định về công bố và sử dụng thông tin thống kê (theo các điều từ điều 24 đến điều 27 Luật Thống kê, theo Điều 19 và 20 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

1.5. Việc thực hiện các quy định về tổ chức thống kê (theo Điều 30 và 31 Luật Thống kê, theo Điều 21 và 22 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, theo Điều 4 của Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ).

1.6. Việc gửi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (theo Điều 32 Luật Thống kê và Điều 23 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương đánh giá về tình hình thực hiện các quy định về:

2.1. Việc thực hiện các quy định về điều tra thống kê (theo các điều từ điều 11 đến điều 16 Luật Thống kê, theo Điều 11 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

2.2. Việc thực hiện các quy định về chế độ báo cáo thống kê (theo các điều từ điều 17 đến điều 23 Luật Thống kê, theo các điều từ điều 14 đến điều 18 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

2.3. Việc thực hiện các quy định về bảng phân loại thống kê (theo Điều 9 Luật Thống kê, Điều 6 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

2.4. Việc thực hiện các quy định về công bố và sử dụng thông tin thống kê (theo các điều từ điều 24 đến điều 27 Luật Thống kê, theo điều 19 và 20 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

2.5. Việc gửi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (theo Điều 32 Luật Thống kê và Điều 23 Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê).

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THỐNG KÊ VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Qua thực tế triển khai thi hành các quy định của Luật Thống kê, Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và các văn bản liên quan, đề nghị tổ chức thống kê Bộ, ngành, các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, chức năng, quyền hạn, lĩnh vực phụ trách chủ động đưa ra các đề xuất liên quan đến về các vấn đề sau:

1. Kiến nghị về việc ban hành một số các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

2. Kiến nghị về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Thống kê (những quy định chung);

3. Kiến nghị về một số nội dung trong Luật Thống kê cần sửa đổi, bổ sung: điều tra thống kê; báo cáo thống kê; công bố và sử dụng thông tin thống kê; tổ chức thống kê; quản lý nhà nước về thống kê và kèm theo các giải pháp.

4. Các kiến nghị khác (nếu có).

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi