Công văn 5189/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập danh mục ưu tiên vận động ODA

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 5189 BKH/KTĐN
NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2002 VỀ VIỆC LẬP
DANH MỤC ƯU TIÊN VẬN ĐỘNG ODA

 

Kính gửi:

- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ

- Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,

Tòa án nhân dân tối cao

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các đoàn thể chính trị thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Thực hiện Điều 7, Khoản 1 tại Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ, hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị danh mục các chương trình, dự án ODA để vận động tài trợ tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan thông báo Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA cho thời kỳ 2002-2005. Mẫu biểu và Đề cương sơ bộ đối với chương trình, dự án đề xuất tại Phụ lục kèm theo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan lập Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA dựa trên các cơ sở sau đây:

1. Về lĩnh vực ưu tiên:

Theo phương hướng sử dụng ODA nêu trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng: "thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Định hướng 5 năm tới dành khoảng 15% vốn ODA vào các ngành nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản kết hợp mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo; khoảng 25% cho ngành giao thông, bưu điện, cấp thoát nước và đô thị. Coi trọng sử dụng vốn ODA trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

2. Căn cứ để lựa chọn chương trình, dự án:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Bộ, ngành, lĩnh vực và địa phương.

Bổ sung, sửa đổi Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA đã gửi năm 2001

3. Chương trình, dự án đề xuất phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Chương trình, dự án phù hợp với lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA nêu tại Điều 3 Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ.

- Có ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững ở tầm quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Có nhu cầu vốn ODA trên 5 triệu USD

4. Tính chất chương trình, dự án:

Các chương trình, dự án được đề xuất có thể là:

4.1. Các chương trình, dự án đầu tư, hoặc

4.2. Các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật trong đó bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung sau đây:

* Cung cấp chuyên gia

* Cung cấp trang thiết bị

* Đào tạo cán bộ

5. Thời gian vận động:

Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA được chuẩn bị cho giai đoạn 2002-2005. Căn cứ vào tình hình vận động thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ bổ sung và sửa đổi hàng năm.

Danh mục đề xuất vận động ODA cho thời kỳ 2002-2005 đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế Đối ngoại) trước ngày 15 tháng 9 năm 2002 (điện thoại: 7.333000 - Fax: 7.336160).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan.


Phụ lục 1

(Tên cơ quan chủ quản)

 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ XUẤT VẬN ĐỘNG ODA

 

STT

Tên chương trình, dự án

Tổng vốn đầu tư
(triệu USD)

Yêu cầu vốn ODA
(triệu USD)

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện (dự kiến)

Tóm tắt nội dung và các hoạt động chủ yếu của chương trình, dự án

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã đăng ký danh mục năm 2001

Đã đưa vào danh mục vận động tại CG 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...,ngày... tháng... năm

 

Ghi chú: - Sắp xếp các chương trình, dự án theo thứ tự ưu tiên

- Để tránh trùng lắp, đề nghị các địa phương nêu rõ dự án nào đã đăng ký trong danh mục của bộ, ngành


Phụ lục 2

Mẫu đề cương sơ bộ chương trình, dự án ODA

 

(Tên cơ quan chủ quản)

(Tên cơ quan đề xuất dự án)

......, ngày... tháng... năm....

 

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN....................

 

1. Cơ quan đề xuất dự án

a. Tên:

b. Địa chỉ liên lạc:

c. Số điện thoại:

2. Mục tiêu dự án

a. Mục tiêu dài hạn:

b. Mục tiêu ngắn hạn:

3. Loại hình dự án

a. Hỗ trợ kỹ thuật

b. Dự án - đầu tư

4. Mô tả tóm tắt nội dung và các hoạt động chủ yếu của chương trình, dự án

5. Tổng vốn chương trình, dự án:.............. USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Ngoại thương công bố tại thời điểm xây dựng đề cương chương trình, dự án)

Trong đó:

a. Tổng vốn ODA:............... USD (làm rõ loại vốn ODA vay hoặc vốn
ODA viện trợ không hoàn lại)

b. Tổng vốn trong nước:.................... USD

6- Dự kiến thời gian bắt đầu và kết thúc dự án

 

 

thuộc tính Công văn 5189/BKH/KTĐN

Công văn 5189/BKH/KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập danh mục ưu tiên vận động ODA
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5189/BKH/KTĐNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Phan Quang Trung
Ngày ban hành:14/08/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

tải Công văn 5189/BKH/KTĐN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi